Karolina Kasprzyk

Karolina Kasprzyk je koncipientkou ve varšavské pobočce CEE Attorneys. Soustředí se zejména na soudní spory a rozhodčí řízení, nemovitosti, pracovní a obchodní právo.

Předchozí praxe:

JBK Cabinet d’Avocats advokátní kancelář, UOKiK, SP LEGAL advokátní kancelář

Vzdělání:

Katolická univerzita Jana Pavla II. v Lublinu

Jazyky:
Polština, Angličtina