Dominika Opiatowska

Dominika Opiatowska zajmuje stanowisko Paralegal w biurze CEE Attorneys w Warszawie. Do jej obowiązków należy kontakt z sądami i organami administracji, organizacja oraz prowadzenie znajdujących się w kancelarii akt, a także wsparcie prawników w sporządzaniu pism procesowych.

Doświadczenie:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wykształcenie:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Języki:
polski, angielski