Zdeněk Strnad

Zdenek jest Partnerem w biurze CEE Attorneys w Pradze. Specjalizuje się głównie w prawie korporacyjnym, prawie wodnym, prawie własności intelektualnej oraz w prawie zamówień publicznych.

Branże:
Doświadczenie:

DLA Piper Weiss Tessbach (Prague)

Wykształcenie:

Uniwersytet Karola w Pradze (2000 – magister prawa), Uniwersytet Chemii i Technologii w Pradze (1988 – inżynier chemii)

Języki:
czeski, angielski