Agata Stachowiak

Agata získala právnické vzdelanie na právnickej fakulte Humboldtovej univerzity v Berlíne, kde dosiahla kvalifikáciu rovnocennú magisterskému titulu. V Berlíne tiež úspešne zložila prvé štátne skúšky. V priebehu svojho štúdia získala špecializáciu v obore práv duševného vlastníctva. Prvé právne skúsenosti získala ako právna asistentka v nemeckej advokátskej kancelárii Nieding, Ehrlinger, Marquardt a v advokátskej kancelárii Gide. Okrem toho tiež absolvovala stáž u Generálneho úradu Ministerstva zahraničných vecí.

Agata sa zúčastnila rôznych vzdelávacích kurzov v oblasti project managementu a súdneho procesu.

Agata hovorí plynule nemecky a anglicky.

Predchádzajúca prax:

v. Nieding, Ehrlinger, Marquardt law office, Gide law firm, Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky

Vzdelanie:

Humboldtova univerzita v Berlíne, Nemecko – magister práv

Jazyky:
poľský, anglický, nemecký