Anna Polkowska

Anna je Administrative Manager kancelárie CEE Attorneys vo Varšave. Je zodpovedná za korešpondenciu so súdmi a správnymi orgánmi, ako aj za inú administratívu kancelárie a jej riadne fungovanie. Advokátom poskytuje pomoc pri ich každodennej činnosti.

Predchádzajúca prax:

Administratíva

Vzdelanie:

SWPS University of Social Sciences and Humanities

Jazyky:
Poľský, Anglický