Dominika Opiatowska

Dominika pracuje ako právna asistentka v kancelárii CEE Attorneys vo Varšave. Je zodpovedná za korešpondenciu so súdmi a správnymi orgánmi ako aj za vedenie spisov. Pomáha advokátom pri príprave právnych dokumentov a podaní.

Predchádzajúca prax:

Ministerstvo vnútra a správy

Vzdelanie:

Cardinal Stefan Wyszyński University vo Varšave

Jazyky:
Poľský, Anglický