Praha
Budapest
Vilnius
Varšava
Bukurešť
Kiev
Bratislava
Riga

NAŠE ZKUŠENOSTI

Doporučení The Legal 500

Advokátní kancelář CEE Attorneys je pro rok 2017 uvedena v seznamu doporučených kanceláří v The Legal 500 EMEA. Rumunská a litevská pobočka se umístily v roce 2017 v žebříčku nejlepších advokátních kanceláří a advokátů napříč Evropou, Blízkým východem a Afrikou.

JUMP soft

CEE Attorneys poskytovala právní poradenství zakladatelům společnosti JUMP soft a.s. v M&A transakci spočívající v prodeji akcií společnosti DanubiaTel a.s., včetně přípravy data-roomu, strukturování dohody a přípravy smlouvy mezi společníky.

www.startitup.sk

CEE Attorneys poskytovala poradenství webovému portálu o slovenské a globální start-upové scéně startitup.sk, který se zaměřuje na novinky z oblasti IT a technologií, ohledně získávání dalších zpravodajských a lifestylových portálů do své zpravodajské sítě.

Realizace projektu LUCRON GROUP

CEE Attorneys úspěšně zastupovala jednoho z největších rezidenčních developerů v Bratislavě a Trnavě, a to ve všech právních aspektech jejich projektů včetně procesu pořizování pozemků, vyřízení stavebního povolení, jednání s financujícími bankami a přípravy různých smluv.

ONE Fashion Outlet

CEE Attorneys poskytovala právní poradenství majitelům outletového centra ve Voděradech na Slovensku od počátku projektu včetně pořízení pozemků, financování pomocí bankovního a překlenovacího úvěru, restrukturalizace podnikové struktury zahrnující offshore společnosti, všech smluv a nájemních transakcí.

Rozšíření WORAPAY UK

CEE Attorneys připravovala všeobecné obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů za účelem spuštění WoraPay, maloobchodního samoobslužného systému na trhu Spojeného království. Kromě toho připravovala smlouvu o poskytování služeb s jednou z největších britských bank.

Licencování FinBee

CEE Attorneys poskytovala právní poradenství jedné z předních peer-to-peer úvěrových společností v Litvě ohledně splnění požadavků pro licencování činnosti a ohledně nutných změn všeobecných obchodních podmínek pro www.finbee.lt.

Ministerstvo pro vědu, inovace a technologie

CEE Attorneys poskytovala klientovi poradenství ve všech fázích procesu zadávání veřejných zakázek, včetně přípravy zadávací dokumentace a vyřizování žádostí a stížností ze strany účastníků zadávacího řízení, které bylo zahájeno pro vývoj nového informačního systému.

Litigace Chupa Chups

CEE Attorneys zastupovala klienta ve sporu, kde byl žalován společností Perfetti Van Melle, jedním z největších světových výrobců a distributorů cukrovinek a žvýkaček, pro neoprávněné použití duševního vlastnictví, značky Chupa Chups.

Akvizice Technologijų parkas RE

CEE Attorneys zastupovala klienta, správcovskou realitní společnost, při akvizici administrativní budovy. Právní servis zahrnoval jednání s bankou o finančních podmínkách, přípravu všech smluv na stavební práce a nájemních smluv na straně pronajímatele.

Ministerstvo kultury Litevské republiky

CEE Attorneys poskytovala právní poradenství Ministerstvu kultury Litevské republiky ohledně slučitelnosti předpisů týkajících se kulturních památek a předpisů regulujících stavební práce.

Emise akcií Dropbyke

CEE Attorneys zastupovala klienta v procesu seed-round investování start-upovým akcelerátorem a investory typu „business angels“. Díky inovativnímu přístupu našich právníků byly akcie s různým emisním kurzem pro každého investora vydány v rámci jedné emise.

M&A transakce SPLIUS

CEE Attorneys prováděla fúzi tří telekomunikačních společností v Litvě, čímž došlo k vytvoření společnosti SPLIUS, která se tak stala jedním z největších poskytovatelů telekomunikačních služeb na severolitevském trhu.

Reorganizace NFQ Group

CEE Attorneys poskytovala komplexní právní servis v souvislosti s restrukturalizací skupiny NFQ, včetně přípravy kompletní dokumentaci k procesu odštěpení a sloučení, vypracování opční smlouvy a různých investičních dohod, smluv o smlouvách budoucích a dohod mezi společníky.

Soudní spory Leonhard Weiss RTE

CEE Attorneys úspěšně zastupovala předního mezinárodního poskytovatele železničních a jiných stavebních služeb, stavební společnost Leonhard Weiss RTE, v pěti soudních sporech se státním podnikem Lithuanian Railways, který byl žalován pro protiprávní doložky v dokumentaci k zadávání veřejných zakázek.

Investice do VINTED

CEE Attorneys zastupovala akcionáře litevského startupu Mano Drabužiai (nyní Vinted) při due diligence provedeném za účelem získání počáteční investice od Accel Partners v hodnotě 5,5 milionu eur a poskytla právní poradenství při uzavírání transakce.

Transakce Audėjas Group

CEE Attorneys poskytovala právní poradenství litevské Audėjas Group, jejíž činností je výroba čalounění a obchod s nábytkem, při úspěšném dokončení několika provázaných komplexních nemovitostních transakcí o celkové hodnotě více než 11 milionů eur.

Noble Package

CEE Attorneys se zapojila do polské charitativní kampaně „Noble package“ podporující chudé děti.

Akvizice společnosti RACIO

CEE Attorneys poskytla právní poradenství kupujícímu v rámci akvizice společnosti RACIO, s.r.o., předního evropského výrobce a distributora cereálií.