• Smlouvy s obchodními partnery a klienty
 • Leasingové smlouvy, smlouvy o operativním leasingu a související dokumenty
 • Zastupování v řízeních s příslušnými regulátory, jakožto i v souvisejících správních řízeních
 • Soudní spory včetně zastupování v rozhodčích řízeních
 • Letecká, námořní a železniční přeprava zboží s ohledem na příslušné regulace
 • CMR, IATA, INCOTERMS 2010
 • Komplexní poradenství v otázkách regulace v oblasti bankovnictví a kapitálového trhu
 • Licence a povolení
 • Vnitroskupinová finanční ujednání
 • Finanční transakce a strukturování financování
 • Restrukturalizace dluhu a refinancování
 • Všechny druhy úvěrů a komerčních úvěrů, včetně syndikovaných úvěrů
 • Emise cenných papírů a dluhopisů
 • Veřejné a soukromé upisování cenných papírů
 • Zápis a odhlášení cenných papírů na veřejných trzích
 • Fondy a správa aktiv
 • Rizikový kapitál a private equity financování
 • Další související služby
 • Příprav smluv a nezbytné dokumentace v rámci obchodu s energetikou a surovinami
 • Výstavby a vývoj energetických celků, včetně jejich nákupu a prodeje
 • Smlouvy o provozu a správě zařízení
 • Projekty obnovitelných zdrojů a související regulace
 • Financování projektů v oblasti energetiky, zastupování v jednáních a příprava související dokumentace
 • Asistence a nastavení smluv s operátory příslušných sítí
 • Zastupování ve správních řízeních s příslušnými regulátory, jakožto i v otázkách udělování příslušných povolení
 • Zastupování v soudních a arbitrážních řízeních
 • Právní podpora (vstup na trh, licence a povolení, požadavky na označení, právní audity, vyšetřování apod.)
 • Poradenství ohledně požadavků na klinické studie (povolení, dohody apod.)
 • Etické zásady a předpisy (protikorupční předpisy, sponzorství, jednání se zdravotnickým personálem)
 • Marketing a reklama (marketing a regulace reklamy, propagace, loterie, online aktivity apod.)
 • Stanovování cen a náhrad (cenové předpisy, vstup do vnitrostátního systému zdravotní péče apod.)
 • Obchod a distribuce (prodejní strategie, distribuce a zprostředkování, dodávky, smluvní výroba apod.)
 • Otázky hospodářské soutěže (jednání s dodavateli a soutěžiteli, problematika paralelního importu apod.)
 • Ochrana osobních údajů a soukromí, eHealth
 • Duševní vlastnictví (ochranné známky, ochrana know-how a duševního vlastnictví, vývoj produktů, licenční dohody, spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje apod.)
 • Veřejné zakázky a vládní dohody
 • Investice, fúze & akvizice, partnerství
 • Právní aspekty a revize projektového záměru a žádosti o podporu
 • Administrace veřejných zakázek
 • Právní pomoc v souvislosti s realizací a vyhodnocením projektu a jeho publicitou
 • Spolufinancování projektů a související příprava právních dokumentů
 • Analytické podklady pro metodologii a implementaci finančních nástrojů
 • Školení a workshopy pro řídící orgány
 • Zastupování v jednáních o uzavření vyvážené smlouvy s lokálními i mezinárodními vydavateli a distributory
 • Komplexní poradenství ve vztahu k zákazníkovi (licenční smlouvy, podmínky prodeje, zákaznický podpora, atd.)
 • Právní ochrana prvotních a originálních nápadů (ochrana autorského práva)
 • Smluvní nastavení vztahů s ostatními společníky ve společnosti vyrábějící/distribuující hry (např. dohoda mezi společníky)
 • Komunikace s příslušnými úřady a obstarání nezbytné administrace s tímto spojené
 • Ochrana a obrana proti pirátství

Omlouváme se ale tato položka je k dispozici pouze v Angličtina (Usa)Maďarština. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

 • introduction of local regulations for foreign insurance companies and insurance brokerage firms,
 • regulatory legal assistance for establishment of insurance companies, insurance brokerage firms, branch offices, local application for crossborder services,
 • legal advise for insurance funds, pension and health funds
 • preparing internal documentation, general terms and conditions, harmonization with EU and foreign rules,
 • legal representation of reinsurance companies
 • legal representation in damage claim adjustment, especially in Big damage (caused by city transport, public utilities, financial crimes etc.)
 • litigation, dispute resolution in local jurisdiction, especially in regressive process against local obligee
 • representation of local and international insurance companies and clients in precedent processes, such as Holocaust life insurance.
 • process management in mergers and winding-up
 • legal advise at outsourcing agreement and portfolio transfer
 • legal assistance for insurance product development
 • advising at unic or special insurance agreements
 • legal and professional assitance in public procurement process related to insurance agreements
 • general insurance advise
 • Národní a evropská regulace maloobchodního prodeje, související praxe soudů
 • Ochrana spotřebitele a související nastavení procesů
 • Zastupování ve správních řízeních s příslušnými regulátory, jakožto i v otázkách udělování příslušných povolení
 • Licenční smlouvy, franšízové smlouvy
 • Příprava smluv o dílo a smluv upravujících výrobu produktů a zboží
 • Příprava obchodních podmínek
 • Analýza dopadu příslušných regulací na dovoz a vývoz zboží
 • Zastupování ve sporech ohledně porušení práv ke zboží či službám
 • Sponzorské smlouvy
 • Vyjednávání s úřady, regulátory a sportovními asociacemi
 • Zastupování v jednáních mezi sportovci a kluby
 • Televizní práva, marketing a reklama sportovních klubů
 • Soutěžní regulace ve sportu
 • Regulace dopingu a zastupování v souvisejících řízeních
 • Zastupování ve sportovních arbitrážích
 • Revize rozhodnutí sportovních asociací a tribunálů obecnými soudy
 • Právní prověrky zvolených nemovitostí
 • Smlouvy na nákup/prodej nemovitosti – ve formě přímého prodeje či prodeje společnosti vlastníci nemovitost
 • Smlouvy o financování stavebních projektů
 • Územní plánování, změny územně plánovací dokumentace, jakožto i jiných nástrojů územního plánování
 • Stavební povolení, užití nemovitosti a kolaudační souhlas
 • Příprava a vyjednávání smluv souvisejících s následným zhodnocením developerských projektů
 • Komplexní právní poradenství v souvislosti s regulatorními aspekty v oblasti výroby (lokální a EU)
 • Získávání všech potřebných licencí a povolení
 • Asistence při akvizicích a nájmu výrobních prostor
 • Příprava interních právních dokumentů, zásad, organizačních struktur a návrh optimálního řešení
 • Komplexní právní poradenství v pracovněprávní oblasti, včetně mezinárodních aspektů zaměstnávání
 • Přeshraniční obchody
 • Zastupování ve všech druzích soudních sporů, včetně mezinárodních arbitráží
 • Každodenní provozní otázky

reference