• Zajištění souladu korporátní dokumentace s aktuálním zněním právních předpisů
 • Pořádání valných hromad, zasedání představenstvech a dozorčích rad
 • Kompletace podání a reporting
 • Příprava vnitřních dokumentů společností, organizačních struktur a zásad a navržení optimálních řešení
 • Compliance programy, interní korporátní regulace
 • Příprava smluv a dohod mezi společníky, akcionáři
 • Úprava vztahů mezi menšinovými a většinovými společníky a akcionáři
 • Předkupní práva k akciím a podílům
 • Práva požadovat prodej nebo odkup akcií a podílů
 • Rozdělení odpovědností a řízení společnosti
 • Exitové strategie
 • Příprava struktury transakce včetně daňového plánování
 • Příprava a vyhotovení právních auditů (due diligence)
 • Příprava a vyjednávání transakční dokumentace
 • Realizace transakce a post-transakční poradenství
 • Příprava a vyjednání kupních smluv
 • Příprava a vyjednání smluv mezi společníky a opčních smluv
 • Struktura a strategie financování
 • Formy a realizace tzv. exitů
 • Služby likvidátora
 • Příprava veškerých nezbytných korporátních rozhodnutí souvisejících s likvidací
 • Zajištění výmazu likvidované společnosti z příslušných rejstříků
 • Komunikace s věřiteli, příprava veškeré potřebné dokumentace, zveřejnění zákonem stanovených informací
 • Návrh optimální korporátní struktury
 • Příprava a realizace holdingových struktur
 • Příprava korporátních dokumentů a smluv
 • Smlouvy mezi společníky
 • Volba optimální právní formy společnosti v závislosti na zamýšlené činnosti
 • Komplexní poradenství v souvislosti se zakládáním obchodních společností
 • Zajišťování nezbytných licencí a povolení
 • Zajišťování nezbytných registrací

reference