• Obhajoba podezřelých, obviněných, obžalovaných ve všech stádiích trestního řízení
 • Odklony v trestním řízení – podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, dohoda o vině a trestu
 • Zastupování v trestním řízení v případě podání mimořádných opravných prostředků (dovolání, obnova řízení, podnět k podání stížnosti pro porušení zákona)
 • Řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • Řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu
 • Porady a konzultace související s trestním právem
 • Náhrada škody po státu v případě zproštění obžaloby
 • Příprava trestního oznámení (oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin)
 • Zastupování poškozeného v přípravném řízení a řízení před soudem včetně odvolacího řízení
 • Uplatnění nároku na náhradu škody v adhezním řízení
 • Porady a konzultace související s trestním právem
 • Uplatnění nároku na náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatnění nároku v trestním řízení
 • Příprava návrhu na exekuci při vymáhání nároku na náhradu škody a nákladů poškozeného v trestním řízení

reference