• Licenční smlouvy s autory a výkonnými umělci
 • Filmové koprodukční a distribuční smlouvy
 • Právní ochrana autorských práv na internetu
 • Hudební produkce
 • Zaměstnanecká díla
 • Prodej uměleckých děl
 • Příprava přihlášek k registraci ochranných známek
 • Zastupování v registračním a námitkovém řízení
 • Zrušení ochranných známek
 • Uplatňování práv z ochranné známky
 • Evropské a mezinárodní ochranné známky
 • Příprava přihlášek patentů a průmyslových vzorů
 • Zastupování v registračním a námitkovém řízení
 • Uplatňování práv z patentů a průmyslových vzorů
 • Evropské a mezinárodní patenty a průmyslové vzory
 • Softwarové licence a licence k aplikacím
 • Právní ochrana zdrojových kódů
 • Registrace a převody domén
 • Ochrana proti parazitování na URL jiných
 • Obchodní podmínky webových stránek
 • Regulace cookies
 • Zastupování ve sporech o ochraně práv k softwaru/doméně
 • Národní a evropská regulace ochrany soukromí a dat
 • Obchodní tajemství a jeho ochrana, dohody o mlčenlivosti
 • Práva a povinnosti zaměstnavatele v rámci ochrany osobních dat zaměstnanců
 • Oznámení a zastupování před Úřadem na ochranu osobních údajů
 • Příprava vnitřních předpisů a souvisejících souhlasů při použití tzv. safe harbours
 • Školení a metodologie
 • Národní a evropská regulace telekomunikací, související praxe soudů
 • Smlouvy s koncovými zákazníky telekomunikačních společností, související obchodní podmínky
 • Zastupování před příslušnými regulátory, zejména Českým telekomunikačním úřadem
 • Zastupování před národními soudy a soudy EU
 • Školení a metodologie

reference