• Zhodnocení výhod a nevýhod zavedení agentury práce u zaměstnavatele
 • Registrace k agentuře práce
 • Evaluace souvisejících nákladů
 • Mezinárodní aspekty využití agentury práce
 • Nastavení souvisejících vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • Nastavení souvisejících vnitřních mechanismů a procesů
 • Rozbor a zhodnocení stávajícího systému odměňování
 • Nastavení klíčových osobních indikátorů
 • Srovnávací studie
 • Nastavení souvisejících vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • Simulace procesu
 • Komunikace plánu managementu
 • Uzavírání/Rozvazování pracovních poměrů, překážky na straně zaměstnavatele
 • Dovolená, mateřská dovolená, rodičovská dovolená
 • Odměna za práci – výpočet, optimalizace, atd.
 • Náhrada škody
 • Komunikace s radou zaměstnanců a odbory
 • Nastavení vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • Rozbor a zhodnocení stávajícího nastavení rozvržení pracovní doby
 • Smlouvy s vedoucími zaměstnanci, Smlouvy o výkonu funkce
 • Rozvržení pracovní doby a překážky v práci
 • Pružné rozvržení pracovní doby, Konto pracovní doby
 • Přestávky v práci
 • Nastavení souvisejících vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • Registrace u Úřadu práce
 • Nastavení plateb sociálního a zdravotního pojištění v rámci EU
 • Pracovní povolení pro osoby z třetích zemí
 • Žádost i vydání/prodloužení platnosti víza a povolení k pobytu
 • Zelená a modrá karta
 • Komunikace s příslušnými úřady
 • Nastavení souvisejících vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • Nastavení souvisejících vnitřních mechanismů a procesů
 • Pracovní cesty
 • Cestovní náhrady
 • Přeložení zaměstnance do ciziny
 • Dočasné přidělení zaměstnance
 • Mezinárodní aspekty využití agentury práce
 • Pracovní povolení & víza

reference