• Národní a evropská regulace projektů PPP
 • Zastupování v rámci Asociace pro rozvoj infrastruktury
 • Administrace výběrových řízení v rámci zadávání PPP projektů
 • Smlouvy na realizaci projektů PPP
 • Přechod majetku z veřejného do soukromého vlastnictví při ukončení projektů PPP
 • Školení a metodologie
 • Regulace lobismu
 • Úprava a regulace v rámci přijímání darů veřejnými osobami
 • Regulace kombinování soukromých aktivit a výkonu veřejné funkce
 • Post funkční zaměstnávání
 • Regulace výdajů politických stran za volební kampaně a marketing
 • Správní řízení s politickými stranami
 • Národní a evropská regulace hospodářské soutěže, související praxe soudů
 • Spojování soutěžitelů
 • Kartelové dohody
 • Nekalá soutěž
 • Žaloby pro porušení pravidel hospodářské soutěže
 • Zastupování v řízeních před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
 • Školení a metodologie
 • Národní a evropská regulace státní podpory, související praxe soudů
 • Zastupování v rámci souvisejících řízeních a schvalovacích procesech
 • Zastupování v řízeních před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
 • Zastupování před národními soudy a soudy EU
 • Školení a metodologie
 • Příprava zadávací dokumentace a souvisejících dokumentů zadavatele
 • Právní prověrka zvolených mechanismů veřejné zakázky
 • Administrace veřejných zakázek
 • Zastupování ve všech druzích výběrových řízení dle zákona o veřejných zakázkách
 • Zastupování v řízeních před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže
 • Zastupování ve správním soudnictví
 • Zhodnocení případných rizik
 • Školení a metodologie

reference