• Pomoc při zpracování daňového přiznání právnických osob
 • Strategické daňové plánování
 • Investiční pobídky
 • Daňové aspekty související s prodejem/nákupem majetku obchodní korporace
 • Mzdy zaměstnanců
 • Nastavení daňové struktury v rámci fúzí a akvizic a souvisejících transakcí
 • Plánování ve vztahu ke kontrole ovládané osoby v zahraničí
 • Lokální/Mezinárodní financování
 • Mezinárodní investice
 • Daňové holdingové struktury
 • Daňové aspekty odměňování zaměstnanců v rámci mezinárodního zaměstnávání
 • DPH – přiznání, plánování, vratky
 • Mezinárodní aspekty DPH
 • Daně k ochraně životního prostředí
 • Cla
 • Spotřební daně
 • Příprava dokumentace k převodním cenám
 • Revize a úpravy vnitřních mechanismů a dokumentů v rámci skupiny společností
 • Implementace nových vnitřních procesů za účelem optimalizace kroků v rámci převodních cen
 • Srovnávací studie
 • Daňové otázky související s převodními cenami
 • Zastupování v souvisejících daňových řízeních
 • Pomoc při daňových kontrolách
 • Jednání a zastupování v řízeních s finančními úřady
 • Zastupování v daňových řízeních
 • Pomoc a doporučení v případě daňové exekuce

reference