Česká Republika

Jan Pěnkava

Jan Pěnkava je právní asistent v CEE Attorneys Praha a student Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v rámci studia se především zaměřuje na mezinárodní a závazkové právo. Poskytuje podporu našim advokátům, což zahrnuje především přípravu právních dokumentů a rešerší.

Předchozí praxe:

Mgr. Ing Pavla Buxbaumová, advokátka a insolvenční správkyně

Vzdělání:

Univerzita Palackého v Olomouci (předpokládané ukončení studia – 2018)

Jazyky:
Čeština, Angličtina