• EU és helyi kereskedelmi szabályozás és bírósági joggyakorlat
 • Fogyasztóvédelmi szabályok és megfelelőség
 • Hatósági és engedélyezési eljárás és kapcsolattartás
 • Licenc- és franchise szerződések készítése
 • Munkaszerződések, gyártási szerződések
 • Általános szerződési feltételek kialakítása
 • Import- és export szabályok vizsgálata
 • Termékek és szolgáltatásokhoz kapcsolódó szellemi termékek védelme, jogsértés kizárása
 • Bank- és tőkepiaci szabályozási eljárások
 • Hatósági engedélyezési eljárás
 • Csoporton belüli finanszírozási megoldások
 • Pénzügyi tranzakciók és struktúrált finanszírozás
 • Adósságrendezés és refinanszírozás
 • Hitelszerződések, kölcsönök, szindikált hitelek
 • Kötvény- és értékpapír kibocsátás
 • Nyilvános és zártkörű kibocsátások
 • Tőzsdei be- és kivezetés
 • Alapkezelés
 • Kockázati tőke és privát tőkebefektetések
 • Kapcsolódó szolgáltatások
 • A biztosítási jogi szabályozási környezet bemutatása külföldi székhelyű biztosítók és független biztosításközvetítők számára
 • Biztosítók és független biztosításközvetítők alapításának engedélyezésével, fióktelepeik alapításával és határon átnyúló szolgáltatásuk bejelentésével kapcsolatos eljárások, a működésükhöz szükséges belső szabályzatok és szerződéses dokumentumok elkészítése
 • Nyugdíj- és egészségpénztárak tanácsadása képviselete
 • Viszontbiztosítók képviselete kárrendezési eljárásban
 • Közreműködés kárrendezésben, különösen az ú.n. nagykárok rendezésében (metro, közművek, pénzügyi bűncselekmények stb. okozta károk)
 • Biztosítók és független biztosításközvetítők képviselete az ellenük kezdeményezett jogvitákban, vagy az általuk helyi kötelezettel szemben indítandó regressz-eljárásokban
 • Biztosítók képviselete peren kívül és perben kényes, precedens jellegű ügyekben (pl. Holocaust károsultak életbiztosítással kapcsolatos követelései)
 • Biztosítók és független biztosításközvetítők összeolvadásával és megszűnésével kapcsolatos eljárások
 • Tanácsadás biztosítók kiszervezési szerződéseinél és állomány-átruházási tranzakcióinál, a szerződések elkészítése vagy véleményezése
 • Közreműködés termékfejlesztésnél
 • Biztosítottak biztosítási szerződéseinek átvilágítása, javaslat a biztosítással fedezendő kockázatokra, egyedi szerződések elkészítése és kitárgyalása a biztosítóval és/vagy a független biztosításközvetítővel
 • Biztosítók, független biztosításközvetítők képviselete peren kívüli egyeztetésnél és perben
 • Részvétel biztosításokkal kapcsolatos közbeszerzési eljárásban a pályázat kiírója vagy az ajánlattevő oldalán
 • Biztosítási tanácsadás
 • Energiahordozók kereskedelmi szerződése és kapcsolódó dokumentáció
 • Energetikai beruházások, fejlesztések, adásvételek
 • Működtetési és üzemeltetési szerződések
 • Megújuló energetikai projektek és engedélyezési eljárások
 • Csatlakozó projekt finanszírozás dokumentációja
 • Csatlakozási, energiahordozók szállítási szerződései
 • Hatósági, engedélyezési eljárások
 • Jogi viták rendezése, választottbíróság
 • Ingatlan jogi átvilágítása
 • Ingatlan tulajdoni részesedésre vonatkozó szerződések
 • Fejlesztési finanszírozási szerződések
 • Szabályozási tervek, tervezési anyagok
 • Építési és használati engedélyek
 • Ingatlanhasznosítási, adásvételi szerződések
 • Pályázati javaslatok és beadások jogi- és szakmai támogatása
 • Tendereljárások
 • A projekt megvalósításához-, bevezetéséhez- és értékeléséhez nyújtott jogi segítség
 • Társfinanszírozási megvalósítások
 • Teljeskörű jogi tanácsadás a helyi és EU szabályozási kérdésekről
 • Engedélyek és jogosultságok beszerzése
 • Gyártási bázis, telephely vásárlási és bérleti szerződések
 • Belső jogi dokumentáció, szabályzatok, szervezeti szabályzat elkészítése
 • Teljeskörű munkajogi képviselet, nemzetközi munkavégzéssel kapcsolatos eljárás
 • Határon átnyúló ügyek képviselete
 • Peres ügyek bíróságok és választottbíróság előtti képviselete
 • Napi működéshez kapcsolódó jogi képviselet
 • Szabályozási eljárással kapcsolatban eljárás (piacra lépés, licencek, engedélyek, bejegyzés, hatósági vizsgálat stb.)
 • Kísérleti kutatásokhoz szükséges engedélyek, szerződések
 • Etikai és megfelelőségi szabályok
 • Marketing és reklámozáshoz kapcsolódó jogi eljárások
 • Árazási szabályozás, társadalombiztosításhoz kapcsolódó képviselet
 • Gyógyszerkereskedelmi és disztribúciós szerződések készítése
 • Versenyjogi kérdések vizsgálata (beszállítók, elosztók, versenytársak)
 • Adatvédelem és személyiségi jogok védelme, e-Egészségügy
 • Szellemi alkotásokhoz kapcsolódó ügyek (védjegyvédelem, IP és know-how védelem, termékfejlesztés és licencszerződések, kutatási együttműködési szerződések)
 • Közbeszerzés és állammal kötendő szerződések
 • Befektetések, felvásárlások, fúziók, együttműködések
 • Peres eljárások, bíróságon és érintett hatóságok előtti képviselet (hatósági határozatok, termék- és szakmai felelősségi kérdések, kereskedelmi és fogyasztói ügyek, biztosítási és szellemi alkotási ügyek)
 • Ügyfelek és üzleti partnereik közötti szerződések
 • Pénzügyi- és operatív lízing megoldásokhoz kapcsolódó szerződések
 • Hatóságok és igazgatási szervek előtti képviselet
 • Jogvitarendezések, választottbírósági eljárások
 • Légi-, tengeri-, szárazföldi fuvarozási eljárások, a szektort érintő szabályozások
 • CMR, IATA, INCOTERMS 2010
 • Szponzorációs szerződések
 • Hivatalokkal és szövetségekkel való kapcsolattartás
 • Hivatásos sportolók és sport klubok közötti tárgyalások és szerződések
 • Sportklubok közvetítési jogokkal, marketinggel és reklámtevékenységgel kapcsolatos képviselete
 • Sport tevékenységek verseny szempontjai
 • Dopping eljárásokkal kapcsolatos képviselet
 • Sport választottbíróság előtti képviselet
 • Sporthatósági határozattal kapcsolatos bírósági eljárás
 • helyi- és nemzetközi piaci szereplőknek nyújtott jogi tanácsadás
 • Játékban résztvevők felé szükséges dokumentációk (licencszerződés, általános feltétlek, fogyasztói szabályok)
 • Szerzői jogi védelem
 • A szükséges licencek és engedélyek beszerzése a szerzői jog megsértésének kizárása érdekében
 • Tulajdonosi érdekek, részedések védelmének jogi szabályozása
 • Szükséges hatósági engedélyek és kapcsolattartás
 • A digitális kalózkodás elleni jogi védelem kialakítása

Referenciák