• Jogi tanácsadás az adott üzlet természetének legmegfelelőbb jogi forma kiválasztásához
 • Gazdasági társaságok alapításához szükséges átfogó jogi stratégia kialakítása
 • A szükséges engedélyek és jogosítványok beszerzése
 • A cégalapítás jogi eljárása, a szükséges dokumentumok elkészítése és beadása
 • A mindenkor hatályos jogszabályoknak történő cégjogi háttér biztosítása
 • Közgyűlések, taggyűlések, igazgatósági- és felügyelő bizottsági ülések szervezése, levezetése
 • Kötelező beadványok és jelentési kötelezettségek teljesítése
 • Belső jogi dokumentáció, szabályzatok elkészítése, szervezeti felépítések jogi támogatása
 • Megfelelési és utasítások elkészítése
 • Az adott eljárásokhoz kapcsolódó szolgáltatások
 • A felszámoláshoz vagy végelszámoláshoz szükséges társasági dokumentáció elkészítése
 • Kapcsolódó cégjogi és hatósági eljárás
 • Hitelezőkkel történő kapcsolattartás, a jogilag szükséges dokumentáció elkészítése és felvilágosítás megadása
 • A legmegfelelőbb M&A struktúra kialakítása, beleértve az adózási kérdéseket
 • Jogi átvilágítás
 • A tranzakciós dokumentumok tárgyalása és elkészítése
 • A tranzakció lebonyolítása és az ügyletet követő jogi támogatás
 • A partnerek és részvényesek közötti megállapodások elkészítése
 • A kisebbségi és többségi tulajdonosok kapcsolatának kialakítása
 • A first refusal szabályozása
 • Drag-along, Tag-along jogok szabályozása
 • A menedzsment felelősségi jogkörének szabályozása
 • Exit stratégiák
 • Részvényadásvételi szerződések tárgyalása és készítése
 • Szindikátusi szerződések, vételi jogi szerződések tárgyalása és készítése
 • A tranzakciók finanszírozásának támogatása
 • A befektető kiszállásának feltételei tárgyalása és elkészítése
 • A legmegfelelőbb társasági szervezeti javaslatok értékelése
 • Holding struktúrák készítése- és végrehajtása
 • Társasági dokumentumok és szerződések készítése
 • Szindikátusi szerződések készítése

Referenciák