• Adóssal történő előzetes egyeztetés, tárgyalás
 • Fizetési meghagyási eljárások
 • Árverésben képviselet
 • Végrehajtási igényperek
 • Külföldi ítéletek végrehajtása
 • Üzleti partnerek ellenőrzése
 • Érintett beadványok készítése
 • Tárgyalások csődbiztossal, felszámolóval
 • Hitelezők képviselete
 • Járulékos jogviták képviselete
 • Reorganizáció
 • Általános fizetésképességi vizsgálat
 • Hatóságok előtti képviselet
 • Fellebbezési eljárások
 • Közigazgatási bíróság előtti eljárás
 • Engedélyezési eljárásokban való képviselet
 • Választottbírósági eljárás lehetőségének és szabályainak elemzése (különösen ICC, ICSID, UNCITRAL, vagy LCIA)
 • Követelések, kereset összeállítása,
 • Védekezés felkészítése
 • A választottbíróság előtti eljárás
 • döntés végrehajtása
 • Másik fél hitelképességének, eljárás időtartamának elemzése, perjogi javaslatok
 • Per előtti felszólítások, megállapodási kísérletek
 • Kereset készítés, perjogi stratégia
 • Fellebbezési eljárás
 • Alkotmánybíróság előtti eljárás

Referenciák