• Tender dokumentáció összeállítása
 • Tender eljárás jogi auditja
 • Eljárási képviselet
 • Mindenféle tender eljárás képviselete
 • Közbeszerzési hatóság és döntőbizottság előtti eljárás
 • Bírósági eljárás
 • Kockázatelemzés
 • EU és helyi támogatási szabályok és bírósági gyakorlat
 • Eljárás a jóváhagyási procedúrában
 • Hatáskörrel rendelkező hivatalok, hatóságok előtti eljárás
 • EU és hazai bíróságok előtti eljárás
 • EU és helyi szabályozással kapcsolatos tanácsadás
 • Belföldi szervezetek képviselete PPP esetén
 • Tenderjogi tanácsadás
 • Tulajdon és használat transzfer PPP esetén
 • Lobby tevékenység jogi szabályozása
 • Összeférhetetlenség vizsgálata
 • Törvénytervezet véleményezés
 • Pártok, társadalmi szervezetek képviselete
 • Helyi és versenyjogi szabályok elemzése, bírósági gyakorlat
 • Eljárás versenytársak fúziója esetén
 • Kartell eljárás és érintett szerződések
 • Tisztességtelen piaci magatartás ügyek
 • Jogi képviselet versenyjogi jogsértési ügyben
 • Versenyhivatali eljárás

Referenciák