Ieva Strunkienė

Ieva yra „CEE Attorneys“ Vilniaus biuro vyresnioji teisininkė, Nemokumo grupės vadovė. Ieva yra patyrusi teisininkė, turinti daugiau nei 15 metų profesinę patirtį. Teisinėje praktikoje daugiausia dėmesio skiria įmonių ir komercinei teisei, įskaitant įmonių susijungimus ir įsigijimus, nemokumą / bankrotą ir restruktūrizavimą, migraciją, vartotojus, bankininkystę ir finansus, start-ups

Patirtis:

Ieva dirba teisininke nuo 2006 m. Prieš prisijungdama prie CEE Attorneys komandos, ji įgijo vertingos profesinės patirties kitose Lietuvos advokatų kontorose, kaip antai PRIMUS DERLING, TRINITI JUREX. Nuo 2017 metų yra Pasaulio banko (World Bank Group) konsultantė. Ankstesnės Ievos darbovietės buvo UAB “Swedbank lizingas”, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Seimas ir Vilniaus m. 28-asis notaro biuras

Patirtis Nemokumo / Bankroto ir Restruktūrizavimo srityje:

Ieva Strunkienė dalyvavo daugelyje bankroto / nemokumo procesų Lietuvoje, skirtingais atvejais konsultuodama tiek skolininkų, tiek kreditorių interesų grupes, tiek derybose, kurių tikslas – susitarti, tiek ir neteisminiuose bei teismo procesuose, kurių tikslas – proceso šalių interesų tenkinimas.

Projektai:

Bendradarbiavimas rengiant bendrą INSOL International ir Pasaulio banko el. leidinį „INSOL – Pasaulio banko pasaulinis vadovas: priemonės, skirtos padėti sunkumus patiriančiam verslui per COVID-19 pandemiją“ (angl. ‟Global Guide: Measures adopted to support distressed business through the Covid-19 crisis“), 2021 (https://insol.azureedge.net/cmsstorage/insol/media/documents_files/covidguide/30%20april%20updates/2-covid-map-17-may.pdf)

Bendradarbiavimas dalyvaujant Pasaulio banko, INSOL International ir International Association of Insolvency Regulators’ projekte „Įmonių skolų restruktūrizavimas: pasaulinis projektas“ (angl. ‟Corporate Debt Restructuring: Global Project“) (tebesitęsiantis

Tarptautinio projekto „Principų sandūra: Sandorių panaikinimo įstatymų derinimas (angl. ‟Clash of Principles: A new Approach to Harmonization of Transactions Avoidance Law”), organizuojamo Insol Europe, Hamburgo universiteto (Voketija) ir Radbound universiteto (Nyderlandai), bendraautorė,  kuriuo siekiama parengti suderinto ES sandorių panaikinimo įstatymo pasiūlymą Europos Komisijai (tebesitęsiantis)

INSOL Europe strateginės darbo grupės 2025 narė (tebesitęsiantis)

Konsultantė Pasaulio banke, 2017 

Skyriaus apie Lietuvos nemokumo teisės aktus parengimas projekte „Naujo požiūrio į verslo žlugimą ir nemokumą tyrimas – atitinkamų valstybių narių nuostatų ir praktikos lyginamoji teisinė analizė“ (angl. ‟Study on a new approach to business failure and insolvency – Comparative legal analysis of the Member States’ relevant provisions and practices“). Ataskaitoje, kurią užsakė Europos Komisijos Teisingumo generalinis direktoratas, dokumentuojamas lyginamasis materialinės nemokumo teisės visoje Europos Sąjungoje tyrimas, 2013.

Ieva Strunkienė ir toliau dalyvauja akademinėje nemokumo įstatymų analizėje Lietuvoje, parengusi keletą straipsnių šia tema. INSOL Europe pripažino Ievos vertingą indėlį įteikdama Richard Turton premiją 2011 metais už straipsnį, tema „Augantis verslas – tyčinio bankroto reiškinys (Fenikso sindromas) (angl. ‟The Growing Business phenomenon of  Fraudulent Bankruptcy“) (https://faculty.insol.org/page/350/past-turton-award-winners)

Straipsniai:

COVID-19 įtaka Lietuvos nemokumo teisei (angl. “Legal framework modified in response to the crisis“), 2020 

Apie Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo projektą (angl. “Lithuania: Draft Law on the Insolvency of Legal Entities“), 2018

Asmeninės garantijos (angl. “Personal guarantees: for all the wrong reasons“), 2016/2017 

Naujasis fizinių asmenų bankroto įstatymas, mažinantis socialinę atskirtį (angl. “Lithuania: a new law aiming to reduce the social exclusion of insolvent individuals“), 2014

Viskas, ką Jums reikia žinoti apie ketinimą tapti bankroto administratoriumi (angl. ‟All you need to know about becoming a bankruptcy administrator in Lithuania“), 2013

Mokslinės publikacijos:

Sąlygos, inicijuoti fizinio asmens bankroto procesą: kuri Baltijos šalis patraukliausia bankruoti?“ (angl. ‟Conditions of bankruptcy of natural persons‘ : which Baltic State is the most attractive to open bankruptcy proceedings?”), 2021, International Corporative Jurisprudence

Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas: reikalavimų turiniui bei plano tvirtinimo analizė ir probleminiai aspektai, 2019, Jurisprudencija.

Nemokumo reglamentas: ar užkirstas kelias nesąžiningam fizinio asmens palankesnio teisinio reglamentavimo ieškojimui?“, 2018, Jurisprudencija.

Pranešimai konferencijose:

Tarptautinė mokslinė konferencija „SOCIN’19”, tema „Mokslo įtaka juridinių asmenų nemokumo procesuose“ (angl. “The Influence of Science on the effectiveness of insolvency proceedings“), 2019.

Petro Leono akademija, tema „Nemokumo teisė. Fizinių asmenų bankrotas“, 2019.

Jaunojo teisininko akademija „Ar skolas grąžina tik bailiai? Fizinio asmens bankrotas: kodėl, kaip ir kas po to?, 2017.

INSOL Europe Eastern European Countries‘ Committee konferencija  Lenkijoje (Poznanėje), tema „Augantis verslas – tyčinio bankroto reiškinys (Fenikso sindromas)“ (angl. “The Growing Business phenomenon of  Fraudulent Bankruptcy“), 2012.

Išsilavinimas:

Vilniaus universitetas (2006 m., teisės magistras)
Midllesex universitetas (Didžioji Britanija, 2008 m., verslo teisės bakalauras)
Mykolo Romerio universitetas (disertacijos tema „Fizinio asmens (individualaus verslininko) nemokumo teisiniai aspektai”, planuojama doktorantūros studijų pabaiga 2021 m.)
Stažuotė Tartu universitete (Estijoje), 2020

Kalbos:
Lietuvių (gimtoji), Anglų, Rusų (Kalbėjimas)