Automobiliai ir transportas

 • Sutartys su verslo partneriais ir klientais
 • Nuomos ir veiklos nuomos sprendimai bei susiję dokumentai
 • Atstovavimas teismo procese su susijusiomis priežiūros institucijomis ir susijusiuose administraciniuose teismų procesuose
 • Ginčų sprendimai, įskaitant atstovavimą arbitražo teismo procese
 • Krovinių pervežimas oru, jūra ir traukiniais bei susijusių sektorių reglamentavimas
 • CMR, IATA, INCOTERMS 2010

Bankų, finansų ir kapitalo rinkos

 • Išsami konsultacija bankų ir kapitalo rinkos reguliavimo klausimais
 • Licencijavimas ir įgaliojimų suteikimas
 • Vidinė grupės finansavimo tvarka
 • Finansinės operacijos ir finansavimo struktūrizavimas, įskaitant įsigijimą, nekilnojamojo turto ir projektų finansavimą
 • Skolų restruktūrizavimas ir refinansavimas
 • Visų tipų kredito paslaugos ir komercinis skolinimas, įskaitant sindikuotas paskolas
 • Obligacijų ir vertybinių popierių leidimas
 • Viešas ir neviešas vertybinių popierių platinimas
 • Vertybinių popierių įtraukimas ir išbraukimas iš viešųjų rinkų
 • Lėšų ir turto valdymas
 • Rizikos kapitalo ir privataus kapitalo finansavimas
 • Kitos susijusios paslaugos

Capital Markets

 • Comprehensive advice on capital markets regulations
 • Venture capital and private equity financing
 • Listings of debt and equity instruments
 • Structuring and implementation of mandatory and voluntary takeover offers
 • Legal representation of issuers and investors
 • Advice on market abuses and insider trading
 • Bonds and securities issuance
 • Public offerings and private placements of securities
 • Listing and delisting of securities on public markets
 • Other relating services

Statyba

 • Nuosavybės teisinis tyrimas
 • Akcijų / turto perleidimo sandoriai, susiję su nekilnojamuoju turtu
 • Sutartys, susijusios su statybų finansavimu
 • Miestų ir teritorijų planavimas, plėtros strategijos atnaujinimas, kita planavimo problematika
 • Statybų leidimai, nekilnojamojo turto eksloatavimas ir reikalingi sutikimai
 • Sutarčių, susijusių su statytojo investicijų komercializavimu, rengimas ir sąlygų derinimas

Energetika

 • Sutartys ir dokumentai, susiję su energetika ir išteklių prekyba
 • Energetikos projektų kūrimas, plėtra, įsigijimas ir pardavimas
 • Eksploatacijos ir techninės priežiūros sutartys
 • Atsinaujinančios energijos projektai ir susijęs reglamentavimas
 • Energetikos projektų finansavimas, atstovavimas derantis dėl sąlygų ir susijusių dokumentų rengimas
 • Energijos perdavimo paslaugos ir sutartys
 • Atstovavimas administraciniuose procesuose su sektoriaus priežiūros institucijomis, leidimai
 • Ginčų sprendimų būdų pristatymas, įskaitant atstovavimą arbitražo teismo procese

ES fondai

 • Parengtų projektinių pasiūlymų teisinė peržiūra ir paraiškų pateikimas
 • Konkursų procedūrų administravimas
 • Tolesnė teisinė pagalba, susijusi su projekto įgyvendinimu ir vertinimu bei projekto viešinimu 
 • Bendras projektų finansavimas ir susiję teisiniai dokumentai
 • Analitinės metodologijos ir finansinių instrumentų įgyvendinimo studijos
 • Mokymai ir praktiniai seminarai subjektams, įpareigotiems platinti finansinius instrumentus

Food & Beverages

 • Food safety requirements and consumer protection issues
 • Obtaining and using intellectual property, including patents, trademarks, copyright and trade secrets
 • Litigation, including product liability, class actions, misrepresentation, passing off and breach of contract
 • Commercial agreements relating to production, supply and distribution, manufacturing, and licensing
 • Mergers and acquisitions of food-related businesses, including entire franchise systems
 • Import and export, including procedures and inspection requirements
 • Transportation issues
 • Advertising and Marketing Law
 • Customer protection regulation and compliance
 • Other relating services

Žaidimų rinka

 • Derybos dėl sąžiningų sandėrių su vietos ir pasauliniais leidėjais ir platintojais
 • Visapusiška klientams skirta paslauga (licencinės sutartys, pardavimo sąlygos, vartotojų reikalai ir t.t.)
 • Jūsų originalių idėjų teisinė apsauga (autorių teisių apsauga)
 • Užtikrinimas, kad turite visas licencijas ir leidimus naudoti autorių teisių saugomus darbus ir asmens teises
 • Teisinių santykių su kitais įmonės partneriais nustatymas (pvz., atitinkamas akcininkų susitarimas)
 • Bendravimas su valdžios įstaigomis ir su tuo susijusios administravimo paslaugos
 • Apsauga ir atstovavimas kovojant su skaitmeniniu piratavimu

Bendroji mažmeninė prekyba

 • Vietos ir ES mažmeninės prekybos reglamentavimas, teismų praktika
 • Klientų apsaugos reglamentavimas ir atitiktis
 • Atstovavimas administraciniuose procesuose su sektoriaus priežiūros institucijomis, leidimų gavimas
 • Licencijų ir frančizių sutarčių rengimas
 • Darbo ir gamybos sutarčių rengimas
 • Bendrųjų nuostatų ir sąlygų rengimas
 • Importo ir eksporto reglamentavimo analizė
 • Atstovavimas procesuose, susijusiuose su intelektinės nuosavybės, susijusios su prekėmis ir paslaugomis, pažeidimais

Insurance

 • Introduction of local regulations for foreign insurance companies and insurance brokerage firms
 • Regulatory legal assistance for the establishment of insurance companies, insurance brokerage firms, branch offices, local applications for cross-border services,
 • Legal advice for insurance funds, pension and health funds
 • Preparation of internal documentation, general terms and conditions, harmonisation with the EU and foreign rules
 • Legal representation of reinsurance companies
 • Legal representation in damage claim adjustment, especially in big damage cases (caused by city transport, public utilities, financial crimes etc.)
 • Litigation and dispute resolution in local jurisdiction, especially in regressive processes against local obligees
 • Representation of local and international insurance companies and clients in precedent processes, e.g. Holocaust life insurance
 • Process management in mergers and winding-ups
 • Legal advise on outsourcing agreements and portfolio transfers
 • Legal assistance on insurance product development
 • Advice on unique or special insurance agreements
 • Legal and professional assistance in public procurement process relating to insurance agreements
 • General insurance advice

Farmacija ir sveikatos priežiūra

 • Medikamentų gamyba ir platinimas bei susijęs reglamentavimas, licencijos
 • Žymėjimo etiketėmis reikalavimai
 • Atstovavimas procese su susijusiomis priežiūros institucijomis, pvz., vaistų kontrolės tarnybomis
 • Klinikiniai bandymai
 • Elektroniniai klinikiniai įrašai ir asmens duomenų apsauga
 • Ligoninių įrangos pirkimo ir pardavimo sutartys
 • Ginčų sprendimo būdai ir klientų apsaugos problematika

Gamyba

 • Išsamios teisinės konsultacijos dėl Lietuvos ir kitų šalių teisinio reguliavimo gamybos sektoriuje
 • Visų reikalingų licencijų ir leidimų gavimas
 • Pagalba įsigyjant gamybines patalpas arba sudarant jų nuomos sandorį
 • Vidinių teisinių dokumentų, strategijų, organizacinių struktūrų parengimas ir optimalių sprendimų pasiūlymas
 • Išsami teisinė konsultacija dėl darbo tvarkos, įskaitant tarptautinį įdarbinimą
 • Sandorio dokumentų rengimas ir derinimas
 • Finansinių operacijų užbaigimas
 • Tarpvalstybiniai sandoriai
 • Atstovavimas bylinėjantis visais būdais, įskaitant tarptautinį arbitražą
 • Pagalba sprendžiant kasdienes veiklos problemas susijusias su teisiniais klausimais

Sportas

 • Rėmimo sutartys
 • Bendravimas su valstybės institucijomis ir sporto asociacijomis
 • Atstovavimas derybose tarp profesionalių žaidėjų ir sporto klubų
 • TV teisės, sporto klubų rinkodara ir reklama
 • Sporto veiklų konkurencijos aspektai
 • Dopingo reglamentavimas ir atstovavimas susijusiuose procesuose
 • Atstovavimas sporto arbitraže
 • Sporto institucijų sprendimų peržiūra civiliniuose teismuose

Start-ups

Company establishment

 • Legal advice regarding the legal form concerning the nature of the planned business
 • Establishment of the necessary internal processes (shareholder relationships, corporate governance)
 • Obtaining necessary licenses and permits
 • Setting up effective contractual relationships with business partners and customers
 • Shareholders’ agreements – Drafting new agreements between partners, shareholders

 

Privacy and data protection

 • Intellectual property and industrial property rights protection – copyrights, trademarks, patents
 • EU regulation of privacy and data protection with the adoption of local rules
 • Privacy policy and its security, non-disclosure agreements
 • Various regulations and agreements according to GDPR
 • Cyber security

 

Other services

 • General labour law – drafting employment agreements, remuneration, internal employment policies, compensations for damages and health and safety at work
 • Assistance with corporate income tax statements
 • Lease transactions and agreements
 • Legal assistance with EU subsidy programs for start-ups

TMT

 • Advice on EU and local laws and regulations relating to technology developments, e.g. internet, mobile telephony, broadband networks and services, robotics and unmanned systems (drones), etc.
 • Cybersecurity, data protection and privacy, e-commerce issues and fraud prevention
 • Digital content distribution and digital rights management
 • E-commerce and online retailers
 • Film and television production, financing and distribution
 • Regulatory support with licencing, permits, investigations
 • Commercial transactions: transfer of rights, outsourcing, franchising, etc.
 • Due diligence checks on outsourcing partners, preparation and reviewing of draft agreements, protection clauses and the rights and obligations of both parties
 • Legal advice on the setup of websites and online payment systems
 • Legal advice on advertising campaign in internet, including in e-commerce business
 • Legal advice on competition law
 • Legal advice on various regulatory matters
 • Litigation and representation before local authorities and in courts
 • Assistance with sales strategies, advertising and marketing regulations, commercial launches

Mumis pasitiki

CEE Attorneys have provided all of our external legal advice in Romania since 2011. They have covered our needs from commercial contracts, through to employee issues, property matters and merger & acquisition work. The standard of service has been uniformly high whoever we have worked with from CEE Attorneys team. They are always available when needed, have a very good understanding of our business and needs, advice and support is delivered swiftly and unambiguously.

Gavin Withers
Director of the Keswick Enterprises Group

In 2017, the Group took the decision to seek admission to the AIM stock exchange. Having worked with CEE Attorneys for over 14 years, and given their understanding of our business, we had no reservations about instructing them to carry out the legal due diligence on the Group companies in Romania. The reports were submitted in timely fashion, which enabled the Group to satisfy fully the listing requirements. I can truly recommend CEE Attorneys to any future clients as a knowledgeable, committed and commercially minded legal firm who adds value to your business no matter the nature of the task.

Richard Myson
Group CFO of Xpedatior PLC