Įmonių steigimas

 • Teisiniai patarimai, kaip pasirinkti tinkamiausią teisinę formą, atsižvelgiant į planuojamo verslo pobūdį
 • Išsami teisinė komercinių įmonių steigimo darbotvarkė
 • Reikiamų licencijų ir leidimų gavimas
 • Tinkamas visų reikalingų dokumentų užpildymas

Įmonių priežiūra

 • Naujausių teisinių reikalavimų bendrovėms taikymas
 • Visuotinių akcininkų susirinkimų, valdybos ir stebėtojų tarybos susirinkimų organizavimas
 • Privalomųjų dokumentų saugojimas ir ataskaitų teikimas
 • Vidinių teisinių dokumentų, politikos, organizacinės struktūros ir pasiūlymų dėl optimalių sprendimų rengimas
 • Atitikties ir kontrolės politika

Įmonių struktūrizavimas

 • Optimalios įmonės struktūros įvertinimas
 • Holdingo struktūrų parengimas ir įgyvendinimas
 • Įmonių dokumentų ir sutarčių parengimas
 • Akcininkų sutartys

Jungtinė veikla ir rizikos kapitalas

 • Pardavimo ir pirkimo sutarčių rengimas ir derybos
 • Akcininkų sutarčių ir opciono sutarčių rengimas ir derybos
 • Sandorių finansavimas ir finansavimo struktūrizavimas
 • Pasitraukimo galimybės

Likvidavimo procedūros

 • Likvidatoriaus paslaugos
 • Reikiamų įmonės likvidavimo sprendimų priėmimas
 • Išregistravimas iš valstybinių registrų
 • Bendravimas su kreditoriais ir visų reikalingų dokumentų parengimas, įstatymu numatytos informacijos atskleidimas.

Susijungimo ir įsigijimo sandoriai

 • Naudingiausio susijungimo ar įsigijimo (M&A) sandorio suformavimas, įvertinat mokestines pasekmes
 • Teisiniai auditai (due diligence)
 • Sandorio dokumentų paruošimas ir derybos
 • Susijungimo ar įsigijimo sandorio pabaigimas ir po sandorio sudarymo teikiamos paslaugos

Akcininkų sutartis

 • Partnerių, akcininkų sutarčių ir susitarimų rengimas
 • Stambiųjų ir smulkiųjų akcininkų santykių struktūrizavimas
 • Pirmumo teisė atsisakyti akcijų
 • Smulkiųjų akcininkų prisijungimo prie akcijų pardavimo teisės
 • Valdymo atsakomybės pasidalijimas
 • Pasitraukimo strategijos

Mumis pasitiki