Gynyba

 • Įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų asmenų gynyba visose baudžiamojo proceso stadijose
 • Alternatyvūs baudžiamųjų bylų nutraukimo būdai – laidavimas, kaltininko ir nukentėjusiojo susitaikymas, mažareikšmiškumas, prarastas pavojingumas, bendradarbiavimas su teisėsauga
 • Atstovavimas baudžiamajame procese specialiomis teisių gynimo priemonėmis (baudžiamosios bylos atnaujinimas, prašymai dėl kreipimosi į LR Konstitucinį teismą)
 • Lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą procesai
 • Teistumo sutrumpinimo ir panaikinimo procesai
 • Konsultacijos susijusios su baudžiamąja teise
 • Žalos atlyginimai iš valstybės neteisėtų veiksmų atvejais

Nukentėjusiojo / liudytojo atstovavimas

 • Skundų, pareiškimų ruošimas baudžiamajame procese
 • Nukentėjusiojo / liudytojo atstovavimas visose baudžiamojo proceso stadijose
 • Žalos kompensavimas
 • Konsultacijos susijusios su baudžiamąja teise
 • Nukentėjusiojo / liudytojo būtinųjų išlaidų kompensavimas baudžiamajame procese
 • Dokumentų, dėl nukentėjusiojo / liudytojo patirtų būtinųjų išlaidų baudžiamajame procese, ruošimas

We had problems with business protection and protection of our property from third party illegal claims. With professional assistance of CEE Attorneys lawyers, we made a precise plan of work and chose optimal strategy to protect our rights in court.

In this respect, we want to point out the professionalism of CEE Attorneys in court proceedings and high-level representation of Aurum Group interests in criminal cases.

A. Zhariy
CEO of Aurum Group