Automobiliai ir transportas

 • Sutartys su verslo partneriais ir klientais
 • Nuomos ir veiklos nuomos sprendimai bei susiję dokumentai
 • Atstovavimas teismo procese su susijusiomis priežiūros institucijomis ir susijusiuose administraciniuose teismų procesuose
 • Ginčų sprendimai, įskaitant atstovavimą arbitražo teismo procese
 • Krovinių pervežimas oru, jūra ir traukiniais bei susijusių sektorių reglamentavimas
 • CMR, IATA, INCOTERMS 2010

Bankų, finansų ir kapitalo rinkos

 • Išsami konsultacija bankų ir kapitalo rinkos reguliavimo klausimais
 • Licencijavimas ir įgaliojimų suteikimas
 • Vidinė grupės finansavimo tvarka
 • Finansinės operacijos ir finansavimo struktūrizavimas, įskaitant įsigijimą, nekilnojamojo turto ir projektų finansavimą
 • Skolų restruktūrizavimas ir refinansavimas
 • Visų tipų kredito paslaugos ir komercinis skolinimas, įskaitant sindikuotas paskolas
 • Obligacijų ir vertybinių popierių leidimas
 • Viešas ir neviešas vertybinių popierių platinimas
 • Vertybinių popierių įtraukimas ir išbraukimas iš viešųjų rinkų
 • Lėšų ir turto valdymas
 • Rizikos kapitalo ir privataus kapitalo finansavimas
 • Kitos susijusios paslaugos

Capital Markets

 • Comprehensive advice on capital markets regulations
 • Venture capital and private equity financing
 • Listings of debt and equity instruments
 • Structuring and implementation of mandatory and voluntary takeover offers
 • Legal representation of issuers and investors
 • Advice on market abuses and insider trading
 • Bonds and securities issuance
 • Public offerings and private placements of securities
 • Listing and delisting of securities on public markets
 • Other relating services

Statyba

 • Nuosavybės teisinis tyrimas
 • Akcijų / turto perleidimo sandoriai, susiję su nekilnojamuoju turtu
 • Sutartys, susijusios su statybų finansavimu
 • Miestų ir teritorijų planavimas, plėtros strategijos atnaujinimas, kita planavimo problematika
 • Statybų leidimai, nekilnojamojo turto eksloatavimas ir reikalingi sutikimai
 • Sutarčių, susijusių su statytojo investicijų komercializavimu, rengimas ir sąlygų derinimas

Energetika

 • Sutartys ir dokumentai, susiję su energetika ir išteklių prekyba
 • Energetikos projektų kūrimas, plėtra, įsigijimas ir pardavimas
 • Eksploatacijos ir techninės priežiūros sutartys
 • Atsinaujinančios energijos projektai ir susijęs reglamentavimas
 • Energetikos projektų finansavimas, atstovavimas derantis dėl sąlygų ir susijusių dokumentų rengimas
 • Energijos perdavimo paslaugos ir sutartys
 • Atstovavimas administraciniuose procesuose su sektoriaus priežiūros institucijomis, leidimai
 • Ginčų sprendimų būdų pristatymas, įskaitant atstovavimą arbitražo teismo procese

ES fondai

 • Parengtų projektinių pasiūlymų teisinė peržiūra ir paraiškų pateikimas
 • Konkursų procedūrų administravimas
 • Tolesnė teisinė pagalba, susijusi su projekto įgyvendinimu ir vertinimu bei projekto viešinimu 
 • Bendras projektų finansavimas ir susiję teisiniai dokumentai
 • Analitinės metodologijos ir finansinių instrumentų įgyvendinimo studijos
 • Mokymai ir praktiniai seminarai subjektams, įpareigotiems platinti finansinius instrumentus

Food & Beverages

 • Food safety requirements and consumer protection issues
 • Obtaining and using intellectual property, including patents, trademarks, copyright and trade secrets
 • Litigation, including product liability, class actions, misrepresentation, passing off and breach of contract
 • Commercial agreements relating to production, supply and distribution, manufacturing, and licensing
 • Mergers and acquisitions of food-related businesses, including entire franchise systems
 • Import and export, including procedures and inspection requirements
 • Transportation issues
 • Advertising and Marketing Law
 • Customer protection regulation and compliance
 • Other relating services

Žaidimų rinka

 • Derybos dėl sąžiningų sandėrių su vietos ir pasauliniais leidėjais ir platintojais
 • Visapusiška klientams skirta paslauga (licencinės sutartys, pardavimo sąlygos, vartotojų reikalai ir t.t.)
 • Jūsų originalių idėjų teisinė apsauga (autorių teisių apsauga)
 • Užtikrinimas, kad turite visas licencijas ir leidimus naudoti autorių teisių saugomus darbus ir asmens teises
 • Teisinių santykių su kitais įmonės partneriais nustatymas (pvz., atitinkamas akcininkų susitarimas)
 • Bendravimas su valdžios įstaigomis ir su tuo susijusios administravimo paslaugos
 • Apsauga ir atstovavimas kovojant su skaitmeniniu piratavimu

Bendroji mažmeninė prekyba

 • Vietos ir ES mažmeninės prekybos reglamentavimas, teismų praktika
 • Klientų apsaugos reglamentavimas ir atitiktis
 • Atstovavimas administraciniuose procesuose su sektoriaus priežiūros institucijomis, leidimų gavimas
 • Licencijų ir frančizių sutarčių rengimas
 • Darbo ir gamybos sutarčių rengimas
 • Bendrųjų nuostatų ir sąlygų rengimas
 • Importo ir eksporto reglamentavimo analizė
 • Atstovavimas procesuose, susijusiuose su intelektinės nuosavybės, susijusios su prekėmis ir paslaugomis, pažeidimais

Insurance

 • Introduction of local regulations for foreign insurance companies and insurance brokerage firms
 • Regulatory legal assistance for the establishment of insurance companies, insurance brokerage firms, branch offices, local applications for cross-border services,
 • Legal advice for insurance funds, pension and health funds
 • Preparation of internal documentation, general terms and conditions, harmonisation with the EU and foreign rules
 • Legal representation of reinsurance companies
 • Legal representation in damage claim adjustment, especially in big damage cases (caused by city transport, public utilities, financial crimes etc.)
 • Litigation and dispute resolution in local jurisdiction, especially in regressive processes against local obligees
 • Representation of local and international insurance companies and clients in precedent processes, e.g. Holocaust life insurance
 • Process management in mergers and winding-ups
 • Legal advise on outsourcing agreements and portfolio transfers
 • Legal assistance on insurance product development
 • Advice on unique or special insurance agreements
 • Legal and professional assistance in public procurement process relating to insurance agreements
 • General insurance advice

Farmacija ir sveikatos priežiūra

 • Medikamentų gamyba ir platinimas bei susijęs reglamentavimas, licencijos
 • Žymėjimo etiketėmis reikalavimai
 • Atstovavimas procese su susijusiomis priežiūros institucijomis, pvz., vaistų kontrolės tarnybomis
 • Klinikiniai bandymai
 • Elektroniniai klinikiniai įrašai ir asmens duomenų apsauga
 • Ligoninių įrangos pirkimo ir pardavimo sutartys
 • Ginčų sprendimo būdai ir klientų apsaugos problematika

Gamyba

 • Išsamios teisinės konsultacijos dėl Lietuvos ir kitų šalių teisinio reguliavimo gamybos sektoriuje
 • Visų reikalingų licencijų ir leidimų gavimas
 • Pagalba įsigyjant gamybines patalpas arba sudarant jų nuomos sandorį
 • Vidinių teisinių dokumentų, strategijų, organizacinių struktūrų parengimas ir optimalių sprendimų pasiūlymas
 • Išsami teisinė konsultacija dėl darbo tvarkos, įskaitant tarptautinį įdarbinimą
 • Sandorio dokumentų rengimas ir derinimas
 • Finansinių operacijų užbaigimas
 • Tarpvalstybiniai sandoriai
 • Atstovavimas bylinėjantis visais būdais, įskaitant tarptautinį arbitražą
 • Pagalba sprendžiant kasdienes veiklos problemas susijusias su teisiniais klausimais

Sportas

 • Rėmimo sutartys
 • Bendravimas su valstybės institucijomis ir sporto asociacijomis
 • Atstovavimas derybose tarp profesionalių žaidėjų ir sporto klubų
 • TV teisės, sporto klubų rinkodara ir reklama
 • Sporto veiklų konkurencijos aspektai
 • Dopingo reglamentavimas ir atstovavimas susijusiuose procesuose
 • Atstovavimas sporto arbitraže
 • Sporto institucijų sprendimų peržiūra civiliniuose teismuose

Start-ups

Company establishment

 • Legal advice regarding the legal form concerning the nature of the planned business
 • Establishment of the necessary internal processes (shareholder relationships, corporate governance)
 • Obtaining necessary licenses and permits
 • Setting up effective contractual relationships with business partners and customers
 • Shareholders’ agreements – Drafting new agreements between partners, shareholders

 

Privacy and data protection

 • Intellectual property and industrial property rights protection – copyrights, trademarks, patents
 • EU regulation of privacy and data protection with the adoption of local rules
 • Privacy policy and its security, non-disclosure agreements
 • Various regulations and agreements according to GDPR
 • Cyber security

 

Other services

 • General labour law – drafting employment agreements, remuneration, internal employment policies, compensations for damages and health and safety at work
 • Assistance with corporate income tax statements
 • Lease transactions and agreements
 • Legal assistance with EU subsidy programs for start-ups

TMT

 • Advice on EU and local laws and regulations relating to technology developments, e.g. internet, mobile telephony, broadband networks and services, robotics and unmanned systems (drones), etc.
 • Cybersecurity, data protection and privacy, e-commerce issues and fraud prevention
 • Digital content distribution and digital rights management
 • E-commerce and online retailers
 • Film and television production, financing and distribution
 • Regulatory support with licencing, permits, investigations
 • Commercial transactions: transfer of rights, outsourcing, franchising, etc.
 • Due diligence checks on outsourcing partners, preparation and reviewing of draft agreements, protection clauses and the rights and obligations of both parties
 • Legal advice on the setup of websites and online payment systems
 • Legal advice on advertising campaign in internet, including in e-commerce business
 • Legal advice on competition law
 • Legal advice on various regulatory matters
 • Litigation and representation before local authorities and in courts
 • Assistance with sales strategies, advertising and marketing regulations, commercial launches

Mumis pasitiki