• Sutartys su verslo partneriais ir klientais
 • Nuomos ir veiklos nuomos sprendimai bei susiję dokumentai
 • Atstovavimas teismo procese su susijusiomis priežiūros institucijomis ir susijusiuose administraciniuose teismų procesuose
 • Ginčų sprendimai, įskaitant atstovavimą arbitražo teismo procese
 • Krovinių pervežimas oru, jūra ir traukiniais bei susijusių sektorių reglamentavimas
 • CMR, IATA, INCOTERMS 2010
 • Išsami konsultacija bankų ir kapitalo rinkos reguliavimo klausimais
 • Licencijavimas ir įgaliojimų suteikimas
 • Vidinė grupės finansavimo tvarka
 • Finansinės operacijos ir finansavimo struktūrizavimas, įskaitant įsigijimą, nekilnojamojo turto ir projektų finansavimą
 • Skolų restruktūrizavimas ir refinansavimas
 • Visų tipų kredito paslaugos ir komercinis skolinimas, įskaitant sindikuotas paskolas
 • Obligacijų ir vertybinių popierių leidimas
 • Viešas ir neviešas vertybinių popierių platinimas
 • Vertybinių popierių įtraukimas ir išbraukimas iš viešųjų rinkų
 • Lėšų ir turto valdymas
 • Rizikos kapitalo ir privataus kapitalo finansavimas
 • Kitos susijusios paslaugos
 • Vietos ir ES mažmeninės prekybos reglamentavimas, teismų praktika
 • Klientų apsaugos reglamentavimas ir atitiktis
 • Atstovavimas administraciniuose procesuose su sektoriaus priežiūros institucijomis, leidimų gavimas
 • Licencijų ir frančizių sutarčių rengimas
 • Darbo ir gamybos sutarčių rengimas
 • Bendrųjų nuostatų ir sąlygų rengimas
 • Importo ir eksporto reglamentavimo analizė
 • Atstovavimas procesuose, susijusiuose su intelektinės nuosavybės, susijusios su prekėmis ir paslaugomis, pažeidimais
 • Sutartys ir dokumentai, susiję su energetika ir išteklių prekyba
 • Energetikos projektų kūrimas, plėtra, įsigijimas ir pardavimas
 • Eksploatacijos ir techninės priežiūros sutartys
 • Atsinaujinančios energijos projektai ir susijęs reglamentavimas
 • Energetikos projektų finansavimas, atstovavimas derantis dėl sąlygų ir susijusių dokumentų rengimas
 • Energijos perdavimo paslaugos ir sutartys
 • Atstovavimas administraciniuose procesuose su sektoriaus priežiūros institucijomis, leidimai
 • Ginčų sprendimų būdų pristatymas, įskaitant atstovavimą arbitražo teismo procese
 • Parengtų projektinių pasiūlymų teisinė peržiūra ir paraiškų pateikimas
 • Konkursų procedūrų administravimas
 • Tolesnė teisinė pagalba, susijusi su projekto įgyvendinimu ir vertinimu bei projekto viešinimu 
 • Bendras projektų finansavimas ir susiję teisiniai dokumentai
 • Analitinės metodologijos ir finansinių instrumentų įgyvendinimo studijos
 • Mokymai ir praktiniai seminarai subjektams, įpareigotiems platinti finansinius instrumentus
 • Medikamentų gamyba ir platinimas bei susijęs reglamentavimas, licencijos
 • Žymėjimo etiketėmis reikalavimai
 • Atstovavimas procese su susijusiomis priežiūros institucijomis, pvz., vaistų kontrolės tarnybomis
 • Klinikiniai bandymai
 • Elektroniniai klinikiniai įrašai ir asmens duomenų apsauga
 • Ligoninių įrangos pirkimo ir pardavimo sutartys
 • Ginčų sprendimo būdai ir klientų apsaugos problematika
 • Išsami teisinė konsultacija dėl vietinių ir Europos reguliavimo aspektų gamybos sektoriuje
 • Visų reikalingų licencijų ir leidimų gavimas
 • Pagalba įsigyjant gamybines patalpas arba sudarant jų nuomos sandorį
 • Vidinių teisinių dokumentų, strategijų, organizacinių struktūrų parengimas ir optimalių sprendimų pasiūlymas
 • Išsami teisinė konsultacija dėl darbo tvarkos, įskaitant tarptautinį įdarbinimą
 • Sandorio dokumentų rengimas ir derinimas
 • Užbaigtos finansinės operacijos
 • Tarpvalstybiniai sandoriai
 • Atstovavimas bylinėjantis visais būdais, įskaitant tarptautinį arbitražą
 • Kasdienės veiklos problemos

Sorry, this entry is only available in Jungtinių Valstijų Anglų and Vengrų. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

 • introduction of local regulations for foreign insurance companies and insurance brokerage firms,
 • regulatory legal assistance for establishment of insurance companies, insurance brokerage firms, branch offices, local application for crossborder services,
 • legal advise for insurance funds, pension and health funds
 • preparing internal documentation, general terms and conditions, harmonization with EU and foreign rules,
 • legal representation of reinsurance companies
 • legal representation in damage claim adjustment, especially in Big damage (caused by city transport, public utilities, financial crimes etc.)
 • litigation, dispute resolution in local jurisdiction, especially in regressive process against local obligee
 • representation of local and international insurance companies and clients in precedent processes, such as Holocaust life insurance.
 • process management in mergers and winding-up
 • legal advise at outsourcing agreement and portfolio transfer
 • legal assistance for insurance product development
 • advising at unic or special insurance agreements
 • legal and professional assitance in public procurement process related to insurance agreements
 • general insurance advise
 • Rėmimo sutartys
 • Bendravimas su valstybės institucijomis ir sporto asociacijomis
 • Atstovavimas derybose tarp profesionalių žaidėjų ir sporto klubų
 • TV teisės, sporto klubų rinkodara ir reklama
 • Sporto veiklų konkurencijos aspektai
 • Dopingo reglamentavimas ir atstovavimas susijusiuose procesuose
 • Atstovavimas sporto arbitraže
 • Sporto institucijų sprendimų peržiūra civiliniuose teismuose
 • Nuosavybės teisinis tyrimas
 • Akcijų / turto perleidimo sandoriai, susiję su nekilnojamuoju turtu
 • Sutartys, susijusios su statybų finansavimu
 • Miestų ir teritorijų planavimas, plėtros strategijos atnaujinimas, kita planavimo problematika
 • Statybų leidimai, nekilnojamojo turto eksloatavimas ir reikalingi sutikimai
 • Sutarčių, susijusių su statytojo investicijų komercializavimu, rengimas ir sąlygų derinimas
 • Derybos dėl sąžiningų sandėrių su vietos ir pasauliniais leidėjais ir platintojais
 • Visapusiška klientams skirta paslauga (licencinės sutartys, pardavimo sąlygos, vartotojų reikalai ir t.t.)
 • Jūsų originalių idėjų teisinė apsauga (autorių teisių apsauga)
 • Užtikrinimas, kad turite visas licencijas ir leidimus naudoti autorių teisių saugomus darbus ir asmens teises
 • Teisinių santykių su kitais įmonės partneriais nustatymas (pvz., atitinkamas akcininkų susitarimas)
 • Bendravimas su valdžios įstaigomis ir su tuo susijusios administravimo paslaugos
 • Apsauga ir atstovavimas kovojant su skaitmeniniu piratavimu

ATSILIEPIMAI