Juridinių Asmenų Nemokumas

 • Bankrutuojančio juridinio asmens, juridinio asmens, susidūrusio su finansiniais sunkumais, nemokaus juridinio asmens konsultavimas
 • Kreditorių interesų atstovavimas bankroto procese
 • Atstovavimas bankrutuojančių juridinių asmenų interesams bankroto procese bei vėlesniuose etapuose
 • Bankrutuojančio juridinio asmens vadovo, akcininkų, kreditorių teisių atstovavimas teisminiuose ginčuose, derybose, priežiūros institucijose
 • Reorganizavimas
 • Potencialių rizikų nustatymas, teisinių išvadų nemokumo klausimais rengimas
 • Reguliarios mūsų klientų nemokumo patikros
 • Reikiamos dokumentacijos parengimas
 • Esant poreikiui, teikiame nemokumo administratoriaus paslaugas bankroto procese

Fizinių Asmenų Bankrotas

 • Kreditorių interesų atstovavimas fizinio asmens bankroto procese
 • Atstovavimas fizinio asmens interesams bankroto procese bei vėlesniuose etapuose
 • Fizinio asmens kreditorių teisių atstovavimas teisminiuose ginčuose, derybose, priežiūros institucijose
 • Potencialių rizikų nustatymas, teisinių išvadų bankroto klausimais rengimas
 • Reguliarios mūsų klientų bankroto patikros
 • Reikiamos dokumentacijos parengimas
 • Esant poreikiui, teikiame nemokumo administratoriaus paslaugas bankroto procese

Restruktūrizavimas

 • Kreditorių interesų atstovavimas restruktūrizavimo procese
 • Atstovavimas restruktūrizuojamų juridinių asmenų interesams restruktūrizavimo procese bei vėlesniuose etapuose
 • Restruktūrizuojamo juridinio asmens vadovo, akcininkų, kreditorių teisių atstovavimas teisminiuose ginčuose, derybose, priežiūros institucijose
 • Potencialių rizikų nustatymas, teisinių išvadų restruktūrizavimo klausimais rengimas
 • Reikiamos dokumentacijos parengimas
 • Esant poreikiui, teikiame nemokumo administratoriaus paslaugas restruktūrizavimo procese