Įdarbinimo agentūros

 • Įdarbinimo agentūromų privalumų / trūkumų vertinimas
 • Registracija atitinkamoje institucijoje
 • Susijusių išlaidų aspektų vertinimas
 • Tarptautiniai įdarbinimo agentūrų privalumai
 • Susijusių darbdavio vidaus taisyklių rengimas
 • Darbdavio vidaus tvarkos nustatymas

Bendroji darbo teisė

 • Darbo sutarčių sudarymas / nutraukimas, nušalinimas nuo darbo
 • Laisvos darbo vietos, nėštumo ir gimdymo atostogos, vaiko priežiūros atostogos
 • Atlyginimo už darbą apskaičiavimas, optimizavimas ir t.t.
 • Žalos atlyginimas
 • Bendravimas su darbo tarybomis ir profesinėmis sąjungomis
 • Darbdavio vidaus taisyklių rengimas

Tarptautinis įdarbinimas

 • Verslo kelionės
 • Dienpinigiai
 • Darbuotojo perkėlimas į kitą vietą užsienyje
 • Laikinas darbuotojo paskyrimas
 • Tarptautiniai įdarbinimo agentūrų privalumai
 • Sprendimai dėl vizų

Vadovų iniciatyvų planai

 • Vadovų esamų iniciatyvų planų peržiūra
 • Alternatyvūs pagrindinių veiklos rodiklių (PVR) pasiūlymai
 • Lyginamoji analizė
 • Susijusių vidaus taisyklių rengimas
 • Simuliavimo procesas
 • Bendravimas su vadovais

Darbo valandų optimizavimas

 • Esamo darbo valandų optimizavimo reguliavimo peržiūra
 • Vadovavimo sutartys, biuro veiklos sutartys
 • Darbo valandų ir darbo pertraukų paskirstymas
 • Lanksčių darbo valandų schema, darbo valandų apskaita
 • Poilsio laikotarpiai
 • Darbdavio vidaus taisyklių rengimas

Sprendimai dėl vizų

 • Registracija Darbo biržoje
 • ES socialinio ir sveikatos draudimo koordinavimas
 • Trečiųjų šalių piliečių darbo leidimų apiforminimas
 • Vizų ir leidimų gyventi gavimas / tęsimas
 • Žaliosios ir mėlynosios kortos
 • Bendravimas su įstaigomis, dalyvaujančiomis imigracijos procese
 • Susijusių darbdavio vidaus taisyklių rengimas
 • Darbdavio vidaus tvarkos nustatymas

Mumis pasitiki

CEE Attorneys have provided all of our external legal advice in Romania since 2011. They have covered our needs from commercial contracts, through to employee issues, property matters and merger & acquisition work. The standard of service has been uniformly high whoever we have worked with from CEE Attorneys team. They are always available when needed, have a very good understanding of our business and needs, advice and support is delivered swiftly and unambiguously.

Gavin Withers
Director of the Keswick Enterprises Group