• Įtariamųjų, kaltinamųjų, nuteistųjų asmenų gynyba visose baudžiamojo proceso stadijose
 • Alternatyvūs baudžiamųjų bylų nutraukimo būdai – laidavimas, kaltininko ir nukentėjusiojo susitaikymas, mažareikšmiškumas, prarastas pavojingumas, bendradarbiavimas su teisėsauga
 • Atstovavimas baudžiamajame procese specialiomis teisių gynimo priemonėmis (baudžiamosios bylos atnaujinimas, prašymai dėl kreipimosi į LR Konstitucinį teismą)
 • Lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą procesai
 • Teistumo sutrumpinimo ir panaikinimo procesai
 • Konsultacijos susijusios su baudžiamąja teise
 • Žalos atlyginimai iš valstybės neteisėtų veiksmų atvejais
 • Skundų, pareiškimų ruošimas baudžiamajame procese
 • Nukentėjusiojo / liudytojo atstovavimas visose baudžiamojo proceso stadijose
 • Žalos kompensavimas
 • Konsultacijos susijusios su baudžiamąja teise
 • Nukentėjusiojo / liudytojo būtinųjų išlaidų kompensavimas baudžiamajame procese
 • Dokumentų, dėl nukentėjusiojo / liudytojo patirtų būtinųjų išlaidų baudžiamajame procese, ruošimas

ATSILIEPIMAI