• Darbo sutarčių sudarymas / nutraukimas, nušalinimas nuo darbo
 • Laisvos darbo vietos, nėštumo ir gimdymo atostogos, vaiko priežiūros atostogos
 • Atlyginimo už darbą apskaičiavimas, optimizavimas ir t.t.
 • Žalos atlyginimas
 • Bendravimas su darbo tarybomis ir profesinėmis sąjungomis
 • Darbdavio vidaus taisyklių rengimas
 • Esamo darbo valandų optimizavimo reguliavimo peržiūra
 • Vadovavimo sutartys, biuro veiklos sutartys
 • Darbo valandų ir darbo pertraukų paskirstymas
 • Lanksčių darbo valandų schema, darbo valandų apskaita
 • Poilsio laikotarpiai
 • Darbdavio vidaus taisyklių rengimas
 • Įdarbinimo agentūromų privalumų / trūkumų vertinimas
 • Registracija atitinkamoje institucijoje
 • Susijusių išlaidų aspektų vertinimas
 • Tarptautiniai įdarbinimo agentūrų privalumai
 • Susijusių darbdavio vidaus taisyklių rengimas
 • Darbdavio vidaus tvarkos nustatymas
 • Registracija Darbo biržoje
 • ES socialinio ir sveikatos draudimo koordinavimas
 • Trečiųjų šalių piliečių darbo leidimų apiforminimas
 • Vizų ir leidimų gyventi gavimas / tęsimas
 • Žaliosios ir mėlynosios kortos
 • Bendravimas su įstaigomis, dalyvaujančiomis imigracijos procese
 • Susijusių darbdavio vidaus taisyklių rengimas
 • Darbdavio vidaus tvarkos nustatymas
 • Verslo kelionės
 • Dienpinigiai
 • Darbuotojo perkėlimas į kitą vietą užsienyje
 • Laikinas darbuotojo paskyrimas
 • Tarptautiniai įdarbinimo agentūrų privalumai
 • Sprendimai dėl vizų
 • Vadovų esamų iniciatyvų planų peržiūra
 • Alternatyvūs pagrindinių veiklos rodiklių (PVR) pasiūlymai
 • Lyginamoji analizė
 • Susijusių vidaus taisyklių rengimas
 • Simuliavimo procesas
 • Bendravimas su vadovais

ATSILIEPIMAI