• Vietos ir ES reglamentavimas dėl konkurencijos teisės, teismų praktika
 • Konkuruojančių įmonių susijungimai
 • Karteliai ir susiję susitarimai
 • Nesąžininga konkurencija
 • Teisiniai veiksmai, susiję su konkurencijos teisės įstatymų pažeidimu
 • Atstovavimas Konkurencijos apsaugos tarnyboje
 • Mokymai ir metodika
 • Lobizmo reglamentavimas
 • Teisinis reglamentavimas, susijęs su dovanomis
 • Pinigai už paslaugas
 • Apribojimai nutraukos darbo sutartį
 • Politinių partijų išlaidų reglamentavimas
 • Administracinė teisė ir politinės partijos
 • Vietos ir ES reglamentavimas dėl valstybės pagalbos, teismų praktika
 • Atstovavimas nuo ieškinio pateikimo iki svarstymo proceso pabaigos
 • Atstovavimas Konkurencijos apsaugos tarnyboje
 • Atstovavimas nacionaliniuose ir ES teismuose
 • Mokymai ir metodika
 • Pasiūlymams teikti reikalingų dokumentų rengimas
 • Teisiniai konkursų procedūrų auditai
 • Konkursų procedūrų administravimas
 • Atstovavimas visose konkursų procedūrose
 • Atstovavimas Konkurencijos apsaugos tarnyboje
 • Atstovavimas administraciniuose teismuose
 • Potencialios rizikos vertinimas
 • Mokymai ir metodika
 • Vietos ir ES reglamentavimas dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės
 • Atstovavimas vietos asociacijose dėl PPP projektų
 • PPP projektų konkursų procedūrų administravimas
 • PPP sutartys
 • Nuosavybės perdavimas iš viešosios nuosavybės į privačią nuosavybę PPP projekto pabaigoje
 • Mokymai ir metodika

ATSILIEPIMAI