• Pagalba mokesčių inspekcijos ir kontrolės metu
 • Bendravimas su finansų institucijomis ir atstovavimas mokestiniuose ginčuose ir administracinių bylų nagrinėjimo teisme metu
 • Atstovavimas mokestinių ginčų teismo procesuose
 • Pagalba ir rekomendacijos mokesčių išieškojimo klausimais
 • Mokesčių struktūrizavimas, susijęs su M&A ir panašiais sandoriais
 • Planavimas, susijęs su užsienio įmonių kontrole
 • Vidaus / tarptautinis finansavimas
 • Tarptautinės investicijos
 • Grupės struktūrizavimas
 • Mokestiniu požiūriu efektyvus tarptautinis darbuotojų atlyginimų tvarkymas
 • PVM  – ataskaitos, planavimas, grąžinimas
 • Tarptautiniai PVM aspektai
 • Aplinkosaugos mokesčiai
 • Muitai
 • Akcizo mokesčiai
 • Pagalba rengiant pelno mokesčio ataskaitas
 • Strateginis mokesčių planavimas
 • Investicijų skatinimo priemonės
 • Mokestiniai klausimai, susiję su įmonės nuosavybės pardavimu / įsigijimu
 • Darbo užmokesčio mokėjimo paslaugos
 • Sandorių kainodaros dokumentų rengimas
 • Įmonių grupių nuostatų ir dokumentų peržiūra ir keitimas
 • Naujų vidaus taisyklių, susijusių su sandorių kainodaros aspektų optimizavimu, įgyvendinimas
 • Lyginamoji analizė
 • Mokestiniai klausimai, susiję su sandorių kainodara
 • Atstovavimas susijusių mokestinių procedūrų metu

ATSILIEPIMAI