Konkurencijos teisė

 • Vietos ir ES reglamentavimas dėl konkurencijos teisės, teismų praktika
 • Konkuruojančių įmonių susijungimai
 • Karteliai ir susiję susitarimai
 • Nesąžininga konkurencija
 • Teisiniai veiksmai, susiję su konkurencijos teisės įstatymų pažeidimu
 • Atstovavimas Konkurencijos apsaugos tarnyboje
 • Mokymai ir metodika

Politinis reglamentavimas

 • Lobizmo reglamentavimas
 • Teisinis reglamentavimas, susijęs su dovanomis
 • Pinigai už paslaugas
 • Apribojimai nutraukos darbo sutartį
 • Politinių partijų išlaidų reglamentavimas
 • Administracinė teisė ir politinės partijos

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės (PPP) projektai

 • Vietos ir ES reglamentavimas dėl viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės
 • Atstovavimas vietos asociacijose dėl PPP projektų
 • PPP projektų konkursų procedūrų administravimas
 • PPP sutartys
 • Nuosavybės perdavimas iš viešosios nuosavybės į privačią nuosavybę PPP projekto pabaigoje
 • Mokymai ir metodika

Viešieji pirkimai

 • Pasiūlymams teikti reikalingų dokumentų rengimas
 • Teisiniai konkursų procedūrų auditai
 • Konkursų procedūrų administravimas
 • Atstovavimas visose konkursų procedūrose
 • Atstovavimas Konkurencijos apsaugos tarnyboje
 • Atstovavimas administraciniuose teismuose
 • Potencialios rizikos vertinimas
 • Mokymai ir metodika

Valstybės pagalba

 • Vietos ir ES reglamentavimas dėl valstybės pagalbos, teismų praktika
 • Atstovavimas nuo ieškinio pateikimo iki svarstymo proceso pabaigos
 • Atstovavimas Konkurencijos apsaugos tarnyboje
 • Atstovavimas nacionaliniuose ir ES teismuose
 • Mokymai ir metodika

Mumis pasitiki

CEE Attorneys have been providing legal services to Stock Plzen-Bozkov (SPB), the largest spirit drinks business in the Czech Republic,  for over two years and also to SPB’s sister company in Slovakia. CEE Attorneys are a highly valued and trusted business partner providing practical legal advice and support to our local businesses. They perform a crucial role in identifying legal risks across a wide range of business areas, and then ensuring those risks are reduced or managed in a quick and business-friendly way.

Steve Weatherley
Group General Counsel of Stock Plzen-Bozkov UK parent company

Su CEE Attorneys dirbame nuo 2014 m.. Esame patenkinti, kad visuomet gauname labai kompetentingas paslaugas bei savalaikes konsultacijas, koks bebūtų projektas: statybų, infrastruktūros, viešųjų pirkimų ar viešojo ir valstybinio sektoriaus partnerystės. Mums padarė įspūdį CEE Attorneys teisininkų profesionalumas, kai mūsų naudai jie laimėjo 5 bylas prieš Lietuvos valstybinę įmonę monopolininkę – tokio precedento dar nebuvo.

LEONHARD WEISS