Statybos teisė ir nuosavybės valdymas

 • Kompleksinis teisinis atstovavimas plėtros proceso metu
 • Kompleksinė teisinė pagalba gaunant teritorijų planavimo sprendimųs, statybų leidimus, naudojimo leidimus, ypač atstovavimas administracinio proceso ir administracinių bylų nagrinėjimo teisme metu
 • Atstovavimas patvirtinant arba keičiant teritorijų detaliuosius planus
 • Sutarčių su architektais, statybos rangos sutarčių, įrengimo darbų sutarčių, sutarčių su komunalinių paslaugų tiekėjais rengimas ir sąlygų derinimas
 • Potencialios investicijų rizikos nustatymas ir apibūdinimas
 • Įrenginių ir nuosavybės valdymas
 • Kompleksinės teisinės konsultacijos ir atstovavimas nuosavybės valdytojams, biurų pastatų valdymo įmonėms, sandėlių, namų bendrijoms ir namų kooperatyvams
 • Įrenginių valdymo sutarčių rengimas ir sąlygų derinimas, sutarčių su komunalinių ir kitų paslaugų tiekėjais rengimas ir sąlygų derinimas.

Due Diligence

 • Žemės registre registruoto turinio ir informacijos tikrinimas (nuosavybės tipas, areštai ir įkeitimai, servitutai, trečiųjų šalių teisės, teisę į nuosavybę patvirtinantys aktai ir t.t.)
 • Administracinių arba vietos priežiūros institucijų sprendimų dėl nekilnojamojo turto nuosavybės, įskaitant teritorinio planavimo sprendimus, statybų leidimus, naudojimo leidimus ir t.t. tikrinimas
 • Nagrinėjamų civilinių ir arbitražo ginčų, administracinių ir kitų procedūrų, susijusių su nuosavybe, pvz.: teritorijos planavimu, statybų ir naudojimo leidimų procesinių veiksmų, paveldėjimo procesinių veiksmų, tikrinimas
 • Gretimų sklypų ir nekilnojamojo turto teisinio statuso (prieinamumo, ryšio prieigos galimybės) tikrinimas
 • Potencialių rizikų, susijusių su nuosavybės įsigijimu, nustatymas

Kitos nekilnojamojo turto paslaugos

 • Mokymai susiję su investicijų į gyvenamąsias ir komercines patalpas plėtros procesų ir nuosavybės įsigijimu
 • Teisinis atstovavimas ginčuose dėl statybos darbų, biurų pastatų, butų defektų
 • Teisinių išvadų visais nekilnojamojo turto klausimais rengimas
 • Teisinis atstovavimas administracinėse procedūrose, nagrinėjant administracines bylas teisme, teisminiuose ginčuose visais nekilnojamojo turto teisės klausimais,, nekilnojamojo turto apyvartumo, statytojo investicijų, statybos darbų klausimais

Pirkimo / pardavimo ir nuomos sandoriai

 • Kompleksinė teisinė pagalba atliekant neišvystytų nekilnojamojo turto projektų, vykdomų nekilnojamojo turto vystymo investicinių projektų, butų, biurų, mažmeninės prekybos ir kitų kompleksų pirkimo ir pardavimo sandorius
 • Visų sandorio dokumentų rengimas ir sąlygų derinimas: parengiamieji dokumentai, ketinimų raštai, preliminarios sutartys, sąlyginio deponavimo sąskaitų sutartys, sutarties išlygos, statybos sutartys, įsigijimo ir dovanojimo sutartys
 • Nuomos sandoriai
 • Kompleksinis teisinis konsultavimas, savininkų ir nuomininkų atstovavimas
 • Visų nuomos dokumentų, susijusių su biurais, mažmeninės prekybos patalpomis, butais, sandėliais, parengimas ir sąlygų derinimas: ketinimų raštai, nuomos sutartys, susitarimai dėl pirmalaikio nutraukimo
 • Papildomų nuomos dokumentų, pvz.: bankų garantijų, perdavimo aktų, statybos taisyklių, įrengimo darbų sutarčių, rengimas ir sąlygų derinimas

Mumis pasitiki