• Kompleksowe doradztwo w zakresie regulacji w bankowości i na rynku kapitałowym
 • Licencje i zezwolenia
 • System finansowania wewnątrzgrupowy
 • Transakcje finansowe i struktury finansowe
 • Restrukturyzacja i refinansowanie
 • Wszystkie rodzaje kredytów i pożyczek komercyjnych, w tym kredytów konsorcjalnych
 • Emisja obligacji i papierów wartościowych
 • Oferty publiczne i plasowanie papierów wartościowych
 • Fundusze i zarządzanie aktywami
 • Inwestycje typu venture capital i finansowanie typu private equity
 • Inne powiązane usługi
 • Umowy i dokumentacja związana z energią i jej obrotem
 • Energetyczne projekty techniczne, rozwój, zakup i sprzedaż
 • Umowy dotyczące funkcjonowania i konserwacji sieci energetycznych
 • Przedłużanie projektów energetycznych i powiązane z tym regulacje
 • Finansowanie projektów energetycznych, reprezentacja w negocjacjach oraz przygotowywanie pozwiązanej z tym dokumentacji
 • Umowy i usługi dotyczące przesyłu energii
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych z udziałem sektorowych organów nadzoru, uzyskiwanie zezwoleń
 • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących rozwiązywania sporów obejmująca także postępowania arbitrażowe
 • Produkcja i dystrybucja farmaceutyczna oraz pozwiązane z tym regulacje, uzyskiwanie licencji
 • Wymogi dotyczące oznakowania
 • Reprezentacja w postępowaniach z udziałem organów nadzoru takich jakinstytucje kontroli leków
 • Badania kliniczne
 • Elektroniczna dokumentacja kliniczna i ochrona danych osobowych
 • Umowy zakupu i sprzedaży wyposażenia szpitalnego
 • Rozwiązywanie sporów i zagadnień związanych z ochroną klienta
 • Analiza prawna i korekta składanych wniosków
 • Zarządzanie procedurami przetargowymi
 • Usługi prawne w aspekcie wdrażania, oceny i promocji projektów
 • Współfinansowanie projektów – przygotowywanie powiązanej z tym dokumentacji
 • Analiza dla metodologii i implementacji instrumentów finansowych
 • Szkolenia i warsztaty dla podmiotów zobowiązanych do dysponowania środkami finansowymi

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Amerykański AngielskiWęgierski. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

 • introduction of local regulations for foreign insurance companies and insurance brokerage firms,
 • regulatory legal assistance for establishment of insurance companies, insurance brokerage firms, branch offices, local application for crossborder services,
 • legal advise for insurance funds, pension and health funds
 • preparing internal documentation, general terms and conditions, harmonization with EU and foreign rules,
 • legal representation of reinsurance companies
 • legal representation in damage claim adjustment, especially in Big damage (caused by city transport, public utilities, financial crimes etc.)
 • litigation, dispute resolution in local jurisdiction, especially in regressive process against local obligee
 • representation of local and international insurance companies and clients in precedent processes, such as Holocaust life insurance.
 • process management in mergers and winding-up
 • legal advise at outsourcing agreement and portfolio transfer
 • legal assistance for insurance product development
 • advising at unic or special insurance agreements
 • legal and professional assitance in public procurement process related to insurance agreements
 • general insurance advise
 • Umowy z partnerami biznesowymi i klientami
 • Leasing i leasing operacyjny oraz powiązana z tym dokumentacja
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych
 • Rozwiązywanie sporów oraz reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych
 • Transport powietrzny, morski i drogowy oraz powiązane z tym regulacje prawne
 • CMR, IATA, INCOTERMS 2010
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości
 • Umowy dotyczące transakcji podziału/przejęcia nieruchomości
 • Umowy dotyczące finansowania procesów budowlanych
 • Miejskie i krajowe planowanie przestrzenne oraz aktualizacja informacji dotyczących polityki inwestycyjnej dla danych obszarów
 • Pozwolenie na budowę, zagospodarowanie nieruchomości, niezbędne zezwolenia
 • Przygotowanie i negocjowanie umów związanych z komercjalizacją inwestycji deweloperskich
 • Negocjowanie transakcji pomiędzy krajowymi i globalnymi wydawcami i dystrybutorami
 • Kompleksowe usługi prokonsumenckie (licencje, porozumień dotyczących sprzedaży, itd)
 • Prawna ochrona oryginalnych projektów (ochrona praw autorskich)
 • Tworzenie prawnych powiązań z innymi partnerami w spółce (np. umowa akcjonariuszy)
 • Komunikacja z organami i świadczenie niezbędnych usług w tym zakresie
 • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących walki z piractwem cyfrowym
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie lokalnych i europejskich regulacji w sektorze produkcji i wytwarzania
 • Pomoc w otrzymaniu niezbędnych licencji i pozwoleń
 • Pomoc w nabyciu, a także w transakcji najmu pomieszczeń
 • Przygotowywanie dokumentów prawnych i propozycji w strukturze organizacyjnej oraz rozwiązań optymalnych
 • Kompleksowe doradztwo dot. porządku pracy, w tym międzynarodowego zatrudnienia
 • Umowy transgraniczne
 • Reprezentowanie we wszelkiego rodzaju sporach, w tym międzynarodowy arbitraż
 • Zagadnienia operacyjne
 • Umowy sponsorskie
 • Komunikacja z oficjalnymi organami i organizacjami sportowymi
 • Reprezentacja w negocjacjach pomiędzy profesjonalnymi zawodnikami i klubami sportowymi
 • Aspekty prawne reklam i marketingu klubów sportowych
 • Aspekty związane z ochroną konkurencji w działalności sportowej
 • Regulacje dopingowe oraz reprezentacja w postępowaniach związanych z dopingiem
 • Reprezentacja w arbitrażu sportowym
 • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących weryfikacji decyzji organów sportowych przez sądy cywilne
 • Unijne oraz krajowe regulacje dotyczące sprzedazy detalicznej, praktyka sądowa
 • Ochrona klienta i powiązane z nią regulacje i wymogi prawne
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych z udziałem sektorowych organów nadzoru, uzyskiwanie zezwoleń
 • Przygotowywanie draftów umów franczyzowych i licencji
 • Przygotowywanie draftów umów produkcyjnych
 • Przygotowywanie draftów podstawowych warunków umownych
 • Analiza najważniejszych regulacji eksportowych
 • Reprezentacja w postępowaniach związanych z naruszeniem prawa własności intelektualnej w zakresie towarów i usług

REFERENCJE