• Obrona podejrzanych, oskarżonych we wszystkich stadiach postępowania karnego
 • Ugodowe i zmierzające do złagodzenia kary metody w postępowaniu karnym – warunkowe zawieszenie wykonania kary, mediacja, dobrowolne poddanie się karze
 • Naprawienie szkody cywilnej w ramach postępowania karnego
 • Reprezentowanie w procesie karnym w przypadku nadzwyczajnych środków zaskarżenia
 • Postępowanie przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary
 • Postępowanie przy warunkowym przedterminowym zwolnieniem
 • Porady i konsultacje związane z prawem karnym
 • Odszkodowania w przypadku uniewinnienia
 • Sporządzanie skarg
 • Reprezentowanie pokrzywdzonego podczas rozprawy głównej oraz w postępowaniu przed sądem odwoławczym
 • Porady i konsultacje związane z prawem karnym
 • Ubieganie się o zwrot kosztów
 • Przygotowywanie wniosków w związku z roszczeniami o odszkodowanie za szkody i koszty poniesione przez poszkodowanego  w postępowaniu karnym