• Ocena za/przeciw związana z Agencjami Zatrudnienia
 • Rejestracja stosunku pracy przez właściwy organ nadzoru
 • Ocena kosztów związanych z zatrudnieniem
 • Analiza międzynarodowych korzyści płynących z Agencji Zatrudnienia
 • Przygotowywanie wewnętrznych regulacji pracodawcy związanych z Agencją Zatrudnienia
 • Tworzenie wewnętrznych procedur dla  pracodawców związanych z Agencją Zatrudnienia
 • Zawieranie/rozwiązywanie stosunku pracy, urlopy
 • Wakat, urlop macierzyński, urlop rodzicielski
 • Wynagrodzenie za pracę – kalkulacja, optymalizacja, itd.
 • Odszkodowania
 • Komunikacja z radami zakładowymi i związkami zawodowymi
 • Przygotowywanie wewnętrznych regulacji dla pracodawców
 • Korekta bieżących regulacji związanych z optymalizacją czasu pracy
 • Umowy o zarządzanie,
 • Dystrybucja czasu pracy oraz przerw w pracy
 • Harmonogram czasu pracy
 • Okresy wolne od pracy
 • Przygotowywanie wewnętrznych regulacji dla pracodawców związanych z optymalizacją czasu pracy
 • Korekta i ocena bieżących procedur motywacyjnych
 • Alternatywne propozycje dla kluczowych wskaźników efektywności
 • Analiza porównawcza
 • Przygotowywanie regulacji wewnętrznych dla pracodawców związanych z procedurą motywacyjną
 • Symulacja
 • Komunikacja z organami zarządzającymi
 • Rejestracja w Urzędzie Pracy
 • Unijne programy socjalne i opieka zdrowotna
 • Proces uzyskiwania zezwolenia na pracę dla obywateli państw trzecich
 • Uzyskiwanie/przedłużanie wiz oraz pozwoleń na pobyt
 • Zielona i niebieska karta
 • Komunikacja z organami w postępowaniach imigracyjnych
 • Przygotowywanie wewnętrznych regulacji pracodawcy związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
 • Tworzenie wewnętrznych procedur dla pracodawców związanych z zatrudnianiem cudzoziemców
 • Wyjazdy służbowe
 • Dodatki podróżne
 • Przenoszenie pracowników do innych placówek za granicą
 • Zatrudnienie na warunkach czasowego oddelegowania
 • Międzynarodowe korzyści z zatrudnienia przez agencje pracy
 • Rozwiązania wizowe