• Analiza klauzul i regulacji arbitrażowych ( w szczególności ICC, ICSID, UNCITRAL)
 • Negocjacje dotyczące odstąpienia od umów w przypadku inwestycji arbitrażowych
 • Przygotowywanie pozwu/odpowiedzi na pozew
 • Reprezentacja przed trybunałem
 • Egzekucja wyroków sądowych
 • Przedegzekucyjne negocjacje z dłużnikami, przygotowywanie porozumień ugodowych
 • Przygotowywanie wniosków egzekucyjnych
 • Reprezentacja w licytacjach plublicznych w postępowaniach egzekucyjnych
 • Obrona w razie wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego
 • Egzekucja oparta na orzeczeniach zagranicznych i arbitrażowych
 • Stała kontrola partnerów biznesowych naszych klientów w oparciu o listę dłużników
 • Reprezentacja przed organami egzekucyjnymi
 • Postępowania odwoławcze i egzekucje administracyjne
 • Podejmowanie czynności prawnych w postępowaniach administracyjnych
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych związanych ze wznowieniem postępowania, itd.
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych związanych z deliktami administracyjnymi
 • Postępowania budowlane, pozwolenia na budowę, itd.
 • Przygotowywanie wniosku o upadłość
 • Komunikacja z syndykiem masy upadłości oraz radą wierzycieli
 • Reprezentacja w radzie wierzycieli
 • Spory incydentalne
 • Reorganizacja
 • Stała kontrola partnerów biznesowych naszych klientów pod kątem upadłości
 • Analiza wiarygodności drugiej strony, postępowania i rekomendacje dla dalszych kroków prawnych
 • Postępowania przedsądowe/Negocjajce z drugą stroną
 • Opracowywanie kroków prawnych/Strategia obronna
 • Postępowania odwoławcze
 • Nadzwyczajne środki odwoławcze
 • Reprezentacja przed Trybunałem Konstytucyjnym