• Weryfikacja treści księgi wieczystej (rodzaj nieruchomości, obciążenia, służebności, prawa osób trzecich, prawo własności, etc.)
 • Weryfikacja decyzji administracyjnych i regulacji miejscowych związanych z nieruchomością, w tym weryfikacja decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, etc.
 • Weryfikacja toczących się postępowań cywilnych i administracyjnych lub innych związanych z nieruchomością, np. postępowań o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę i użytkowanie, postępowań spadkowych
 • Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości sąsiednich (pod kątem dostępności mediów, etc.)
 • Diagnozowanie potencjalnych zagrożeń związanych z nabyciem nieruchomości
 • Prowadzenie szkoleń związanych z procesem deweloperskim i nabywaniem nieruchomości
 • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących sporów budowlanych, wad pomieszczeń i budynków
 • Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących wszelkich aspektów związanych z prawem nieruchomości
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych, sądowych dotyczących wszelkich aspektów związanych z prawem nieruchomości, obrotem nieruchomościami, inwestycjami deweloperskimi, robotami budowlanymi
 • Kompleksowa obsługa prawna procesu deweloperskiego
 • Kompleksowa obsługa prawna w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w zakresie pozyskiwania decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie
 • Reprezentacja w procesie związanym z przyjęciem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów z architektami, umów o roboty budowlane, umów o prace wykończeniowe, umów z dostawcami mediów
 • Diagnozowanie i opisywanie ryzyk związanych z realizacją procesu deweloperskiego
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Kompleksowa obsługa prawna i reprezentacja zarządców, spółek zarządzających budynkami biurowymi, powierzchniami magazynowymi, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych
 • Przygotowywanie i negocjowanie umów o zarządzanie, przygotowywanie i negocjowanie umów z dostawcami mediów
 • Przygotowywanie uchwał wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przygotowywanie dokumentacji związanej z walnymi zgromadzeniami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, prowadzenie walnych zgromadzeń wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • Reprezentacja w sporach związanych z uchwałami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz w postępowaniach windykacyjnych
 • Kompleksowe usługi prawne w zakresie z transakcji nabycia i sprzedaży niezagospodarowanych inwestycji, istniejących inwestycji deweloperskich, apartamentów, biur i innych nieruchomości
 • Przygotowywanie i negocjowanie kompletnej dokumentacji transakcyjnej: listów intencyjnych, umów przedwstępnych, umów o rachunek escrow, umów rezerwacyjnych, umów deweloperskich, umów sprzedaży
 • Kompleksowe usługi prawne oraz reprezentacja wynajmujących i najemców
 • Przygotowywanie i negocjowanie kompletnej dokumentacji związanej z transakcją najmu, dotyczącej powierzchni biurowych, handlowych, mieszkań i powierzchni magazynowych, tj. listów intencyjnych, umów najmu, wypowiedzeń najmu
 • Przygotowywanie i negocjowanie dodatkowej dokumentacji związanej z umową najmu, np. gwarancji bankowych, protokołów odbioru, regulaminów budynków, umów o prace wykończeniowe, etc.