• Podatek VAT – oświadczenia, planowanie, zwroty
 • Międzynarodowe regulacje dotyczące podatku VAT
 • Podatki środowiskowe
 • Opłaty celne
 • Opłaty akcyzowe
 • Wsparcie w przygotowywaniu korporacyjnych oświadczeń podatkowych
 • Strategiczne planowanie podatkowe
 • Świadczenia inwestycyjne
 • Opodatkowanie transakcji sprzedaży/nabycia nieruchomości spółki
 • Usługi w zakresie płac
 • Wsparcie w postępowaniach związanych z inspekcją i kontrolą podatkową
 • Reprezentacja przed organami finansowymi w postępowaniach podatkowych i administracyjnych
 • Reprezentacja w sporach podatkowych
 • Wsparcie i rekomendacje w zakresie egzekucji podatkowej
 • Strukturyzacja podatkowa związana z transakcjami M&A i transakcjami pokrewnymi
 • Planowanie związane z kontrolą spółek zagranicznych
 • Krajowe/ międzynarodowe finansowanie
 • Inwestycje międzynarodowe
 • Strukturyzacja grupowa
 • Porozumienia pracownicze dotyczące wynagrodzenia międzynarodowego w aspekcie efektywności podatkowej
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z transferową polityką cenową
 • Weryfikacja i zmiany do intergrupowych regulacji i dokumentacji
 • Wprowadzanie nowych wewnętrznych regulacji w odniesieniu do optymalizacji transferowej polityki cenowej
 • Analiza porównawcza
 • Zagadnienia podatkowe związane z transferową polityką cenową
 • Reprezentacja w postępowaniach podatkowych

REFERENCJE