Andrzej Szmigiel

Andrzej jest Partnerem w biurze CEE Attorneys w Warszawie. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych, prawie nieruchomości, transakcjach najmu, M&A, prawie pracy oraz prawie korporacyjnym.

Sędzia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, arbiter przy Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, członek komisji egzaminacyjnych na egzaminach radcowskich z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, wykładowca na aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Wykształcenie:

Uniwersytet Warszawski – magister prawa

Języki:
polski, angielski