Ieva Zablackaitė

Ieva jest studentką prawa na Uniwersytecie Wileńskim na Litwie. Podczas swojej nauki koncentruje się głównie na prawie pracy i prawie korporacyjnym. Pracując na stanowisku Paralegal zapewnia szerokie wsparcie w przygotowywaniu dokumentów i pism procesowych, analizie ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego oraz badań nad orzecznictwem.

Doświadczenie:

Przed dołączeniem do zespołu CEE Attorneys Ieva zajmowała stanowisko asystenta prawnika w kancelarii Advokatės D. Gumbrevičiūtės profesinėje bendrijoje „Invoco“.

Wykształcenie:

Uniwersytet Wileński (od 2013 roku – tytuł magistra spodziewany w 2018 roku)

Języki:
Litewski, Angielski