Karolina Samul

Karolina zajmuje stanowisko Associate w biurze CEE Attorneys w Warszawie. Specjalizuje się głównie w sporach sądowych, prawie nieruchomości, prawie pracy oraz postępowaniach egzekucyjnych.

Doświadczenie:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Wykształcenie:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – magister prawa

Języki:
polski, angielski