Krzysztof Papros

Krzysztof jest Partnerem w biurze CEE Attorneys w Warszawie. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie pracy, prawie korporacyjnym oraz prawie gospodarczym.

Branże:
Wykształcenie:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – magister prawa

Języki:
polski, angielski