Nicolae Ursu

Nicolae jest Partnerem w biurze CEE Attorneys w Bukareszcie. Specjalizuje w prawie korporacyjnym, fuzjach i przejęciach, prawie zamówień publicznych, funduszach unijnych, prawie energetycznym i przemyśle rafineryjnym, nieruchomościach, prawie własności intelektualnej, ochronie konsumentów i zatrudnieniu.

Doświadczenie:

D&B David și Baisas SCA (firma współpracująca z PwC Rumunia)

Wykształcenie:

Szkoła Prawa na Uniwersytecie w Bukareszcie – magister prawa handlowego

Języki:
rumuński, rosyjski, angielski