Paweł Gregorczyk

Paweł jest Partnerem w biurze CEE Attorneys w Warszawie. Specjalizuje się głównie w sporach sądowych, prawie nieruchomości, prawie pracy oraz w prawie korporacyjnym.

Branże:
Wykształcenie:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – magister prawa

Języki:
polski, angielski