Rėda Rakevičiūtė

Reda zajmuje stanowisko Administrative Mangera w biurze CEE Attorneys w Wilnie. Reda specjalizuje się w przygotowywaniu dokumentów księgowych, dokumentacji pracowniczej, dokumentacji wewnętrznej, archiwizacji i postępowaniach windykacyjnych.

Doświadczenie:

Administracja biznesowa w spółce organizującej wydarzenia/eventy (Litwa)

Wykształcenie:

Licencjat z zarządzania biznesem i administracji zdobyty na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina.

Języki:
litewski, angielski