• Acorduri cu parteneri de afaceri și clienți
 • Soluții de leasing financiar și operațional și contracte aferente
 • Reprezentarea în procedurile cu autoritățile de reglementare și în procedurile administrative aferente
 • Soluționarea disputelor, inclusiv reprezentare în proceduri de arbitraj
 • Reglementări în domeniile transportului aerian, maritim și feroviar de mărfuri
 • CMR, IATA, INCOTERMS 2010
 • Reglementări naționale și comunitare privind comerțul, practica instanțelor
 • Conformare cu legislația privind protecția consumatorilor
 • Reprezentarea în procedurile administrative în fața autorităților de reglementare din domeniu, autorizare
 • Redactarea de contracte de Licență și Franciză
 • Redactarea de Contracte de creație și producție
 • Redactarea de Termeni și Condiții Generale
 • Analiza reglementărilor de import și export
 • Reprezentarea în procedura privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală privind bunurile și serviciile
 • Analiză juridică privind proprietatea
 • Acorduri transfer acțiuni (părți sociale) / transfer active privind proprietățile imobiliare
 • Contracte privind finanțarea proiectelor de construcții
 • Planificare urbanistică zonală și generală, actualizarea politicii de dezvoltare, precum și alte materiale de planificare
 • Autorizații de construire, utilizarea proprietății imobiliare și acordurile necesare
 • Pregătirea și negocierea tranzacțiilor privind proiectele în care investește dezvoltatorul
 • Contracte și documentații privind tranzacționarea de energie și produse energetice
 • Construcții, dezvoltare, achiziție și vânzare de proiecte în energie
 • Contracte de exploatare & mentenanță
 • Proiecte privind energia regenerabilă și reglementări aferente
 • Finanțarea proiectelor în energie, reprezentare în negocieri și redactare de documente aferente
 • Contracte de transport si servicii
 • Reprezentare în proceduri administrative în fața autorităților de reglementare, autorizare
 • Reprezentare în soluționarea de dispute, inclusiv reprezentarea în proceduri de arbitraj
 • Aspecte juridice, revizuirea propunerii de proiect și depunerea cererii
 • Administrarea procedurilor de achiziții
 • Asistență juridică ulterioară privind implementarea și evaluarea proiectului și publicitatea proiectului
 • Co-finanțarea de proiecte și pregătirea documentației juridice aferente
 • Studii analitice privind metodologia și implementarea instrumentelor financiare
 • Cursuri și ateliere pentru entități obligate la distribuirea de instrumente financiare
 • Asistență în reglementare (ex. intrare pe piață, licențe și autorizații, cerințe privind etichetarea, audituri și investigații etc.)
 • Consultanță privind cerințele pentru studii clinice (ex. autorizații, contracte etc.)
 • Etică & Conformitate (ex. reglementări anti-corupție/ anti-mită, sponsorizări, acorduri cu profesioniști din domeniul medical, etc.)
 • Marketing și publicitate (ex. reglementări de marketing și publicitate, promoții, loterii, activități online etc.)
 • Sisteme de plăți și decontări (ex. reglementări privind politica prețurilor, accesul în sistemul sanitar național etc.)
 • Comercializare și distribuție (ex. strategii de vânzare, distribuție și intermediere, furnizare, producere etc.)
 • Aspecte legate de concurență (ex. acorduri cu furnizori și competitori, aspecte privind importurile paralele etc.)
 • Protecția datelor și confidențialitate, eHealth
 • Aspecte privind proprietatea intelectuală (ex. protecția mărcii, protecția drepturilor de proprietate intelectuală și know-how, dezvoltare de produs și contracte de licență, colaborări în Cercetare & Dezvoltare etc.)
 • Achiziții publice și contracte guvernamentale
 • Investiții, fuziuni & achiziții, parteneriate
 • Litigii și reprezentare în instanță și în fața autorităților locale (contestarea organelor de reglementare; dispute privind produsele și răspunderea profesională; litigii comerciale și privind consumatorii, litigii privind dreptul asigurărilor și proprietatea intelectuală etc.)
 • Consultanță extensivă în privința reglementărilor pieței de capital și în domeniu bancar
 • Licențiere și autorizare
 • Contracte financiare intra-grup
 • Tranzacții financiare și structurare financiară
 • Restructurare a debitelor și refinanțare
 • Toate tipurile de facilități de creditare și împrumuturi comerciale, inclusiv împrumuturi sindicalizate
 • Emitere de titluri și obligațiuni
 • Oferte publice și plasamente private
 • Listare pe piețe publice și de-listare
 • Managementul fondurilor și activelor
 • Capital și finanțări ale fondurilor
 • Servicii referitoare la aspecte adiacente

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană și Maghiară. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

 • introduction of local regulations for foreign insurance companies and insurance brokerage firms,
 • regulatory legal assistance for establishment of insurance companies, insurance brokerage firms, branch offices, local application for crossborder services,
 • legal advise for insurance funds, pension and health funds
 • preparing internal documentation, general terms and conditions, harmonization with EU and foreign rules,
 • legal representation of reinsurance companies
 • legal representation in damage claim adjustment, especially in Big damage (caused by city transport, public utilities, financial crimes etc.)
 • litigation, dispute resolution in local jurisdiction, especially in regressive process against local obligee
 • representation of local and international insurance companies and clients in precedent processes, such as Holocaust life insurance.
 • process management in mergers and winding-up
 • legal advise at outsourcing agreement and portfolio transfer
 • legal assistance for insurance product development
 • advising at unic or special insurance agreements
 • legal and professional assitance in public procurement process related to insurance agreements
 • general insurance advise
 • Negocieri în tranzacții echilibrate, atât cu editorii, cât și cu distribuitorii locali și globali
 • Servicii complete pentru clienți (contracte de licență, termeni de vânzare, activități privind consumatorii, etc.)
 • Protecția juridică a ideilor originale (drepturi de autor)
 • Asigurarea deținerii de către clienți a tuturor licențelor și acordurilor pentru folosirea creațiilor protejate prin drepturi patrimoniale și drepturi nepatrimoniale
 • Stabilirea relațiilor juridice cu alți parteneri din societate (ex. acord adecvat al acționarilor / asociaților)
 • Comunicare cu autoritățile și gestionarea relațiilor cu autoritățile
 • Protecția și reprezentarea în lupta împotriva pirateriei digitale
 • Consultanță extensivă privind aspecte de reglementare locală și Europeană în sectoarele producție & manufactură
 • Obținerea tuturor licențelor și autorizațiilor necesare
 • Asistență în tranzacțiile de achiziție sau închiriere de locații de producție
 • Pregătirea documentației interne, politicilor, structurilor organizatorice și propunerea soluțiilor optime
 • Servicii juridice complexe în aspecte de dreptul muncii, inclusiv aspecte internaționale de dreptul muncii
 • Contracte internaționale
 • Reprezentare in litigii diverse, inclusiv in proceduri de arbitraj internațional
 • Asistență curentă
 • Contracte de sponsorizare
 • Comunicare cu autoritățile oficiale și asociațiile sportive
 • Reprezentare în negocierile dintre jucători profesioniști și cluburi sportive
 • Drepturi de televizare, marketing și publicitate privind cluburile sportive
 • Aspecte de dreptul concurenței în domeniul sportiv
 • Reglementări privind dopajul și reprezentare în proceduri aferente
 • Reprezentare în arbitrajul sportiv
 • Contestarea deciziilor autorităților sportive în fața instanțelor de drept civil

REFERINȚE