• Pregătirea de contracte și acorduri între parteneri, acționari / asociați
 • Structura raporturilor dintre partenerii și acționarii / asociații minoritari și majoritari
 • Drepturi de preferință la transferul acțiunilor și părților sociale
 • Drepturi de tip Drag-along și Tag-along
 • Distribuirea responsabilității privind managementul
 • Strategii de ieșire din societate
 • Redactarea și negocierea de contracte de vânzare-cumpărare
 • Redactarea și negocierea de acorduri ale acționarilor / asociaților și de documente privind exercitarea opțiunilor de de achiziție de acțiuni / părți sociale
 • Suport privind finanțarea în tranzacții și structura de finanțare
 • Opțiuni de renunțare la calitatea de acționar / asociat
 • Evaluarea celei mai bune structurări a tranzacțiilor de fuziuni & achiziții, inclusiv din punct de vedere al implicațiilor fiscale
 • Audit juridice (Due Diligence)
 • Redactarea și negocierea documentelor tranzacției
 • Servicii pentru încheierea efectivă a tranzacțiilor și servicii pentru implementarea tranzacțiilor încheiate
 • Consultanță juridică în alegerea celei mai adecvate forme juridice dată fiind natura activității planificate
 • Paletă amplă de servicii ca suport în legătură cu înființarea societăților
 • Suport în obținerea licențelor și avizelor necesare
 • Garantarea depunerii tuturor documentațiilor solicitate
 • Servicii de lichidator
 • Hotărâri necesare privind lichidarea societății
 • Efectuarea demersurilor necesare pentru radierea din registrele publice
 • Comunicarea cu creditorii și pregătirea tuturor documentațiilor necesare, furnizarea tuturor informațiilor prevăzute de lege
 • Informare actualizată privind legislația aplicabilă cadrului general societar
 • Organizarea adunărilor generale ale acționarilor, ședințelor consiliului de administrație și ale consiliului de supraveghere
 • Depunerea și raportarea documentelor solicitate de autorități
 • Pregătirea de documente juridice interne, politici, structuri organizaționale și propuneri de soluții optime
 • Politici de reglementare și conformare
 • Evaluarea celei mai bune structuri posibile
 • Pregătirea și realizarea structurilor de holding
 • Redactarea documentației aferente, a contractelor de societate
 • Acorduri ale acționarilor / asociaților

REFERINȚE