• Pregătirea cererii de înregistrare brevet / design
 • Reprezentarea în procedurile de înregistrare și formulare de obiecțiuni
 • Pretenții privind drepturi asupra brevetului / designului
 • Brevete și design-uri la nivel european și internațional
 • Reglementare locală și UE privind confidențialitatea și protecția datelor, practica instanțelor
 • Politici privind confidențialitatea și protecția acesteia, acorduri de confidențialitate
 • Drepturi și obligații ale angajatorului cu privire la protecția datelor personale ale angajaților
 • Înregistrarea și reprezentarea în fața Autorității pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
 • Proceduri interne și acorduri aferente cu privire la utilizarea de servicii privind “sfera de siguranță”
 • Instruire și metodologie
 • Contracte de licență cu autori și interpreți
 • Contracte de coproducție și distribuție
 • Protecție juridică a drepturilor de autor în mediul Internet
 • Producția de evenimente muzicale și lansări de album
 • Creația salariatului
 • Vânzarea de lucrări de artă
 • Pregătirea cererii de înregistrare marcă
 • Reprezentare în procedurile de înregistrare și formulare de obiecțiuni
 • Anularea mărcilor înregistrate
 • Pretenții privind drepturi asupra mărcii înregistrate
 • Mărci înregistrate la nivel european și internațional
 • Licențe software și aplicații
 • Protecția juridică a codului sursă
 • Înregistrare și transferuri de nume de domeniu
 • Reglementare înregistrare nume de domeniu
 • Termeni și condiții generale ale unui site web
 • Reglementarea juridică a cookies-urilor
 • Reprezentarea în dispute cu privire la drepturile asupra software-urilor / numelor de domenii
 • Reglementări locale și UE privind sectorul comunicațiilor electronice, practica instanțelor
 • Contracte ale furnizorilor de comunicații electronice cu utilizatorii finali și termenii și condițiile generale aferente
 • Reprezentare în fața autorităților de reglementare a sectorului comunicațiilor electronice
 • Reprezentare în fața instanțelor naționale și europene
 • Instruire și metodologie

REFERINȚE