• Evaluare avantaje/dezavantaje legate de Agențiile de Ocupare a Forței de Muncă
 • Înregistrarea la autoritatea de reglementare competentă
 • Evaluarea aspectelor legate de costuri
 • Avantaje internaționale ale Agențiilor de Ocupare a Forței de Muncă
 • Redactare de regulamente interne aferente pentru angajator
 • Stabilire proceduri interne la nivelul angajatorului
 • Încheierea / Încetarea contractului de muncă, perioade de preaviz
 • Locuri vacante, concedii de maternitate, concedii de creștere a copiilor
 • Remunerarea activității – calculare, optimizare etc.
 • Despăgubiri pentru daune
 • Comunicări cu Inspectorate de Muncă și Sindicate
 • Redactarea de regulamente interne pentru angajator
 • Revizuirea cadrului existent pentru optimizarea programului de lucru
 • Contracte de management, Acorduri privind performanța
 • Distribuția programului de lucru și a pauzelor
 • Schemă flexibilă a programului de lucru, contorizare Program de lucru
 • Perioade de Odihnă
 • Redactare de regulamente de ordine interioară
 • Revizuire planuri curente de motivare a managementului
 • Propuneri de alternative de Indicatori de Măsurare a Performanței
 • Sondaje
 • Redactare de regulamente interne aferente
 • Proces de simulare
 • Comunicare cu managementul
 • Deplasări în interes de serviciu
 • Diurne de deplasare
 • Detașarea angajatului la un loc de muncă în străinătate
 • Delegarea unui angajat
 • Avantajele internaționale ale Agențiilor de Ocupare a Forței de Muncă
 • Soluții de viză
 • Înregistrare la Oficiul de Muncă
 • Coordonarea asigurărilor de sănătate și sociale la nivelul UE
 • Procesarea permiselor de muncă pentru cetățenii din țările din lumea a treia
 • Obținerea / Prelungirea vizelor și permiselor de rezidență
 • Carte verde și carte albastră
 • Comunicarea cu autoritățile implicate în procesul de imigrare
 • Redactarea de regulamente interne aferente pentru angajator
 • Stabilirea de proceduri interne pentru angajator

REFERINȚE